NOR/NIS-utvalget nedsatt, knyttes opp mot nettolønnsordningen

Regjeringens bebudete utvalg for å vurdere fartsområdebegrensningene for NIS-skip ble nedsatt 5.mars av handelsminister Monica Mæland og skal levere sin rapport og tilråding til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1.juli 2014.
Målet med revisjonen er todelt, å ”fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg og å sikre norsk maritim kompetanse”. Dette skal utvalget forestå ved å vurdere og tilrå en oppmykning av eksisterende begrensninger i fartsområde for skip registrert i NIS for:

  • norsk kystfart
  • virksomheten på sokkelen
  • utenriksferger
  • norske sjøfolk

I denne sammenheng skal utvalget også vurdere behov og virkning av eventuell endret innretning av refusjons/nettoslønnsordningen.
 
Utvalgets formann er professor Hans Jacob Bull ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Følgende organisasjoner vil være representert i utvalget: LO og NHO, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart og Fraktefartøyenes Rederiforening, mannskapsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund.
Bakgrunnen for utvalget er den begrensning som i 1987 ble innført for NIS-registrerte skip til å ta last mellom norske havner. Begrunnelsen var å beskytte norske arbeidstakere på skip i kystfart. Av denne grunn har den norske nærsjøflåten utviklet seg under andre flagg og derved fått fri tilgang til kystlast med visse begrensninger.
For FRs medlemsgruppe er det spesielt fartøyer innen havbruksnæringen (brønnbåter, fôrbåter og servicefartøyer) som seiler under norsk flagg, med de ringvirkninger det gir i form av lærlingeplasser og sysselsetting av norske sjøfolk. For lastebåter er det primært skip i stykkgodsfart på kysten og fartøyer i regional bulktransport som bruker norsk flagg. Av den norske nærsjøflåten (ex tank) på rundt 320 enheter er derfor bare 10 registrert i NIS, 100 i NOR og 210 under utenlandske flagg.
    For FR et utgangspunktet et vedtak på generalforsamlingen i 2003: Ett flagg – ett register – nettolønnsordning for de norske.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter