Norsk Industri ønsker styrket satsing på miljøteknologi innen det maritime

Skal Norge oppfylle sine klimaforpliktelser, kreves økt innsats innen miljøteknologi. De fleste er enige om at det er innen det maritime Norge at vi raskest kan oppnå gode resultater.

Publisert: Endret:

Det er kommet mange gode innspill den senere tid. Nå er det på tide å samle innsatsen og innspillene for å oppnå ønsket effekt. Når det gjelder ferger, går Statens Vegvesen foran og setter i gang en forsert plan for innfasing av bl.a. elektrisk drift. Fylkeskommunene må følge raskt etter og sette miljø-premisser også for deres fergeruter. Her er det foreslått at en fylkeskommune utpekes som “center of excellence”, setter malen og standardkontrakter for fergeanbud. Hvilken fylkeskommune dette blir,  er ikke kjent.

Miljøfinans

For å få fart på de gode prosessene, har Norsk Industri lansert ideen om “miljøfinans”, en ordning der redere, operatører og utstyrsleverandører kan søke om finansiering av miljøteknologi. En styrket satsing på slik teknologi vil gi store gevinster for Norge, både for miljøet, for industrien, og i tillegg kunne skape en fremtidsrettet eksportnæring. Dette er i sannhet et “kinder egg”, med tre gode effekter. Se figuren under.

Program for energitiltak

I disse dager jobber Enova med rammen rundt et tiltaksprogram for energitiltak på skip og ny teknologi for transport. Norsk Industri er meget positiv til det arbeidet Enova gjør og ser frem til lanseringen av programmet om noen uker. Det er viktig at programmet ikke dekker kun teknologi på nye skip, men også “retrofit” av utstyr på eksisterende flåte.
I tillegg ønsker Norsk Industri at investeringer i utvikling av klima-teknologi hos utstyrsleverandørene dekkes. Det er også viktig at støtteandelen er stor nok til å oppveie risikoen en reder tar ved å investere i ukjent teknologi.
Det er viktig at Enova gis de nødvendige finansielle rammene og nødvendig frihet til å utforme programmet for å gi størst mulig effekt.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter