NOx-avgiften økes betydelig

Styret i NOx-fondet har besluttet å øke innbetalingssatsene kraftig i 2019.
Lav sats, som også omfatter skipsfarten øker til 8,5 kr per kg NOx neste år, fra 6 kr per kg i år. Høy sats som gjelder for olje- og gassvirksomhet på sokkelen øker til 14,5 kr per kg, fra 12 kr per kg.
Fra 2020 varsles det videre en økning til 11 kr kg på lav sats og 16 kr for høy sats. Basert på det vi vet er det godt håp om at avgiften deretter vil stå uendret ut avtaleperioden, til og med 2025. Til sammenligning er fiskal NOx-avgift per dags dato 21,94 kr per kg NOx.
Det er ulike årsaker til den kraftige økningen satsene til NOx-fondet etter 2018, og at lav sats øker mest. Det er behov for å øke pengestrømmen til fondet av primært to årsaker. Den ene er at de NOx-reduserende tiltakene blir mer kostbare enn tidligere estimert. Den andre er aktivitetsøkning gir behov for større NOx-reduksjoner enn tidligere estimert for å nå utslippsmålene i NOx-avtalen 2018-2025.
Tabellen under illustrerer lav og høy sats til NOx-fondet for utvalgte år (forventet 2025), samt den offisielle NOx-avgiften til Staten (prognoser for 2019 og 2025). Den siste kolonnen viser differansen mellom den satsen som skipsfarten betaler (lav sats) til NOx-fondet, og den statlige avgiften.
Det er viktig å merke seg at det er store muligheter for at det ikke blir noen ny NOx-avtale etter 2025, og at alle aktører da kun vil stå overfor en statlig avgift.
Selv med den kraftige økningen i avgiftene til NOx-fondet, vil styret i NOx-fondet i større grad fremover måtte prioritere mellom ulike søknader. Det er tvilsomt nok midler til alle søknader. Det vil også kunne være aktuelt å justere ned en del av støttesatsene.
Det er derfor svært viktig at medlemmer av Kystrederiene nå vurderer muligheten for tiltak å eksisterende fartøy og nybygg, som gir støtte fra NOx-fondet så snart som mulig.
Slik avgiften utvikler seg vil det for eksempel være lønnsomt for alle som har mulighet til det å installere SCR-anlegg. I tillegg vil det kunne være svært attraktivt å vurdereandre tiltak samtidig med SCR-tiltaket, som motorbytte og batteripakker. Vi anbefaler medlemmene om å ta kontakt med NOx-fondet for å diskutere alternativer som finnes for de ulike fartøyene.
Gjennom «Prosjekt flåtefornyelse» tas mulighetene for å nytte NOx-fondet også med i beregningene. Det er likevel viktig at medlemmene nå benytter mulighetene og søker om støtte for NOx-reduserende tiltak for å oppnå våre forpliktelser, og får utnyttet den økonomiske støtteordningen maksimalt.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter