NOx-fondet: strengere krav til støtte

NOx-fondet fortsetter som før, men nåløyet for støtte har imidlertid blitt noe trangere. Dette må ses i sammenheng med at innbetalingssatsen for skipsfart øker fra 4 kr/kg i 2017 til opp mot 11 kr/kg i 2020 (fordi tiltakene blir betydelig dyrere og fordi NOx-fondet må klare større utslippsreduksjoner enn tidligere).

Det burde derfor være vel så sterke, om ikke sterkere, insentiver for å gjennomføre NOx-reduserende tiltak fremover.

De strengere kravene kan oppsummeres slik:

  • NOx-fondet har innført prioritering mellom søknader. Dette innebærer at en søknad ikke nødvendigvis får tilsagn om støtte selv om den tilfredsstiller støttebetingelsene. Årsaken er at omsøkt støtte til NOx-fondet er p.t. er større enn tilgjengelige midler. Grunnet dette er det en fordel om man er tidlig ute med en søknad, ettersom saksbehandlingen tar lenger tid enn tidligere.
  • Tiltak som gjennomføres i 2019 eller tidlig 2020 vil bli prioritert høyt.
  • Dette er ikke en endring, men det er verdt å merke seg internasjonale Tier III-krav for skip som kjølstrekkes fra og med 01.01.2021. Nye skip som bygges etter denne dato vil i liten grad kunne påregne støtte fra NOx-fondet. NOx-fondet legger i tillegg til grunn at Tier III gjelder for hele norskekysten.
  • Det gis ikke støtte til kun motorbytte. Ny motor må kombineres med Tier III-tiltak dersom det skal få støtte.
  • Felles støttesats for kombinasjonstiltak (SCR + batteri/motorbytte/energieffektiviserende tiltak) reduseres fra 500 kr/kg til 250 kr/kg NOx redusert for søknader mottatt fra 1.7.2019.
  • Støtte til energieffektiviserende tiltak på nybygg gis kun til energilagringssystemer der dette kombineres med Tier III-tiltak.
  • NOx-fondet har avviklet den unntaksvise støtten til energieffektiviserende tiltak der den drivstoffbesparende effekten er mindre enn 2 % og gir mindre enn 1 tonn NOx-reduksjon. Dette gjør at tiltak som f.eks. omlegging til LED-belysning ikke kan påregne støtte med mindre beregnet NOx-reduksjon er større enn de angitt grenseverdiene.

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter