NTP: Gode tiltak – for liten skala

Onsdag 5. april la regjeringen frem nye Nasjonal Transportplan i perioden 2018-2029. Bevilgningene til å fjerne vedlikeholdsetterslepet og ikke minst den sikre plassen til Stad Skipstunnel i første periode er eksempler på gode tiltak som kommer næringen til gode.
Men selv om det i oppløpet til nye NTP har vært mye fokus på sjøveien som det beste og mest miljøvennlige alternativet, må Kystrederiene nok en gang konstatere at lovordene ikke følges opp med nok konkrete bevilgninger. Vi stiller oss bak utspillet til leder i Maritimt Forum, Tord Dale; når sjøtransporten står for store deler av transportarbeidet som gjøres i Norge, og man har forventninger om at denne andelen skal øke, er det helt bakvendt at maritim næring får den minste andelen av midlene i nye NTP.
Målet for NTP må være å sette langsiktige mål for fremtidens infrastruktur; da er det avgjørende at politikerne klarer å tenke helhetlig og fremtidsrettet. Det er for eksempel positivt at incentivordningen for godsoverføring blir varig, men skuffende at bevilgningene ikke er større og at ordningen ikke har bedre kriterier.
-Så lenge det ikke er politisk vilje til å virkelig satse på sjøtransport i form av investeringer i både infrastruktur og gode støtteordninger vil næringen operere i markedet med en innebygget konkurranseulempe sammenlignet med andre transportformer, uttaler direktør i Kystrederiene, Siri Hatland.
I et slikt perspektiv blir målet om mer gods på sjø i praksis svært vanskelig. Det er en realitet norske politikere burde forholde seg til.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter