NTP innfrir forventningene!

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 som ble lagt frem av regjeringen 12 april imøtekommer sjøtransportens forventninger på flere områder.
    Selv om medieinteressen går på vei og jernbane, så har FRs og Sjøtransportalliansens innspill i stor grad blitt tatt til følge. Det gjelder både det overliggende prinsipp om å bygge på de enkelte transportformers fortrinn og å legge til rette for overføring av gods fra vei til sjø.
Men det er et plandokument hvor mye vil være opp til næringens egne aktører.
 
I forhold til tidligere NTP’er er denne et gjennombrudd for satsning på sjøtransport. Hvis planen blir fulgt opp i planperioden 2014-23 kan den åpne for en mer rasjonell bruk av sjøveien, for lavere av gifter og for en reell overgang til sjøtransport over lengre avstander.
Riktignok er mye av fokus rettet mot transport av stykkgods, hvor sjøtransport har en klar konkurranseflate mot lastebiler.
    Men det er mange positive signaler for sjøveien generelt. Det forutsettes en mer effektiv og rasjonell losordning, investeringer i farleder er foreslått øket, inkl Stad Skipstunnel, det åpnes for statlig medvirkning i havner, mv.
     Regjeringens forslag om 3 milliarder kroner til tiltak for nærskipsfarten kan oppfattes som invitasjon til dugnad i innovative transportløsninger med miljøgevinst. Og som en drahjelp foreligger det forslag om belønningsordninger for gods som fraktes sjøveien.
 
NTP 2014-23 går nå til behandling i partigruppene og skal deretter opp i Stortinget i juni.
Hele dokumentet kan lastes ned på www.regjeringen.no


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter