NTP: Regjeringen på riktig kurs

PRESSEMELDING
Haugesund, 13.03.09
Sjøtransporten betaler mer for bruk av egen infrastruktur enn det vegtransporten gjør, men i Nasjonal Transportplan reduserer Regjeringen belastningen ved at det såkalte kystgebyret, som dekker finansieringen av fyr og merker, samt årsavgiften for havnesikkerhet (ISPS), tas bort. Maritimt Forum er tilfreds med at Regjeringen på denne måten ser at staten må ta et større ansvar.
Den årlige innsparingen for sjøtransporten ved et bortfall av kystgebyret og årsavgiften for havnesikkerhet er anslagsvis 115 millioner kroner.
Losgebyret for inneværende år økte med 13 prosent, og dette avstedkom sterke reaksjoner i den maritime næringen. Det er losgebyrene som utgjør den største avgiftsbelastningen for sjøtransporten. Det Norske Veritas har vist at det foreligger et effektiviseringspotensiale på mellom 50 og 100 millioner kroner i lostjenesten. Derfor er Maritimt Forum også tilfreds med at Fiskeri- og Kystdepartementet nå sender ut på høring tiltak for effektivisering av lostjenesten.
For ytterligere kommentarer:
Sverre Meling jr.
Tlf.: 52 73 72 65 / 952 39 415


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter