Ny dykkerforskrift fastsatt

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om dykking fra skip. Forskriften trer i kraft 1. juni 2020 og er gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven. Forskriften skal bidra til at de om dykker og omfattes av skipssikkerhetsloven beskyttes av sikkerhetskrav på lik linje med de som dykker under arbeidsmiljøloven (AML). 

Vi oppsummerer noe av hovedtrekkene fra forskriften under.

Dykkere må følge AML kapittel 26

Fastsettelsen av den nye forskriften innebærer at den som er involvert i dykkeoperasjoner under sjøfartslovgivningen også skal følge arbeidsmiljøregelverkets særskilte dykkeregler i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26.

Dette medfører at det vil foreligge et krav om kompetanse for et dykkerteam på fire personer. Kystrederiene ser at dette kan bety ekstra mannskap om bord fartøyet ved dykkeroperasjoner sammenlignet med i dag, men det er viktig at sikkerheten er lik under både sjøfart og AML, slik at det ikke er noe tvil om at sikkerheten til dykkerne ivaretas.

I de nye reglene er det derfor også tatt inn en presisering om at Arbeidstilsynet skal forstås som Sjøfartsdirektoratet i kapittel 26. Dette innebærer blant annet at rederiene skal adressere meldinger som framgår av forskrift om utførelse av arbeid § 26-47 og meldeplikt om dekompresjonsdykk i §§ 26-7 og 26-8 til Sjøfartsdirektoratet.  Sjøfartsdirektoratet adresserer overfor Kystrederiene at de legger til grunn at rederiene vil oppfylle forskriftens krav her så raskt som mulig, selv om forskriften først er gjeldende fra 1.juni.

Særskilt risikovurdering av arbeidstid

Etter skipssikkerhetsloven har rederiet et overordnet påseansvar, mens det er skipsfører som skal sørge for at arbeidet om bord er tilrettelagt slik at det kan utføres sikkerhetsmessig forsvarlig og at kravene til arbeidsmiljøet ivaretas. Hvis arbeidsgiveren er en annen enn rederiet har denne etter skipssikkerhetsloven § 28a plikt til å medvirke til et forsvarlig arbeidsmiljø. 

I tråd med forslaget vil den sovende forskriften om arbeidstiden for dykkepersonell på skip fra 1981 bli opphevet. Inntil det fastsettes særlige regler om arbeids- og hviletid for de som dykker under sjøfartslovgivningen vil reglene om arbeids- og hviletid i skipsikkerhetsloven og forskrift om arbeids- og hviletid regulere forholdet. Skipssikkerhetsloven § 1 stiller videre krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Forsvarlighetskravet er videre gjentatt blant annet i skipssikkerhetsloven § 22. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at rederiet, arbeidsgiver og skipsfører ser til at de som er involvert i dykkeoperasjoner er tilstrekkelig uthvilte og at den totale arbeidsbelastningen er vurdert.

Det er med andre ord svært viktig at rederiet dokumenterer risikovurderingene i forkant av dykkeroperasjoner. Denne må også omfatte en særskilt vurdering av arbeidstiden til dykkeren.

Hvem forskriften gjelder for

For å fjerne tvil om hvem forskriften gjelder for, bruker forskriften som fastsettes nå konsekvent begrepet «den som har sitt arbeid om bord», som er i samsvar med skipsikkerhetsloven. Forskriften gjelder altså samme personkrets som skipssikkerhetsloven. Det betyr at også selvstendige oppdragstakere som har sitt arbeid om bord er omfattet av forskriften. Forskriften gjelder for den som har sitt arbeid om bord på norske skip og er involvert i dykkeoperasjoner, uansett hvor skipet befinner seg. Reglene gjelder også for utenlandske skip i Norges territorialfarvann.

Økt tilsynsaktivitet

Det er nå fastsatt at det er Sjøfartsdirektoratet som er eneste tilsynsmyndighet. Sjøfartdirektoratet påpeker at rederiene må huske å oppfylle andre gjeldende krav for drift og kontroll på fartøyet under dykkeroperasjoner.

De har videre planlagt økt tilsynsaktivitet av fartøygruppen som er involvert i dykkeoperasjoner fremover. Direktoratet har gjennomført en intern kartlegging innen dykkekompetanse og denne vil benyttes ved opplæring og tilsyn, samt at ytterligere opplæring skal gis til inspektører som skal gjennomføre tilsyn etter forskriften.

Uklarheter i regelverket

Per nå endrer ikke forskriften noe ift gjeldende rett med tanke på om det er skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven eller arbeidsmiljøloven som gjelder for personer som er involvert i dykkeoperasjoner. Det vil med andre ord fortsatt kunne oppstå spørsmål om hvilket regelsett en som dykker er omfattet av. Kystrederiene oppfordrer medlemmer til å vise- og ta kontakt med oss eller Sjøfartsdirektoratet dersom det skulle komme krav fra Arbeidstilsynet. For våre medlemmer er det tydelig at det er sjøfartslovene som gjelder, og derav at Sjøfartsdirektoratet skal være tilsynsmyndighet.

Det er videre opplyst at departementene arbeider videre med endringer i AML, men når noe er klart her er høyst usikkert.

Se den nye forskriften om dykking fra skip her.

Mer informasjon finnes også på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter