Ny kompetanse inn i Kystrederienes styre

Etter årets generalforsamling i Kystrederiene er det klart at Siv Ingerid Østervold er valgt som nytt styremedlem for segmentet tankfartøy.

Kystrederiene har gjennomført generalforsamling og valg av styremedlemmer på årets generalforsamling på Gardermoen. Siv Ingerid Østervold er austevolling, utdannet fysioterapeut og har i tillegg to MBA-grader fra NHH, blant annet i strategisk ledelse. Østervold var daglig leder i Hordafor AS fra 2011 og fram til selskapet blei solgt til Pelagia AS i 2021. Hun sitter nå med ansvar for råstoff, logistikk og rederidrift. Pelagia er en totalleverandør for havbruksnæringen i Norge for beredskap og håndtering av biprodukt fra lakseslakteri oppdrettsanlegg.

Foruten Østervold, som er et nytt tilskudd til styret, ble øvrige styremedlemmer som var på valg, gjenvalgt. Styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad, er svært fornøyd med valget.

– Styremedlemmene i Kystrederiene har alle svært god kompetanse og erfaring innenfor sine segment, noe som sikrer bredde og kontinuitet. Samtidig er vi svært stolte over at Kystrederienes styre nå består av 50 prosent kvinner. Jeg takker også for tilliten til å fortsette som styreleder, uttaler Oskar Grimstad.

Grimstad går nå inn i sin sjette periode som styreleder i Kystrederiene. Han har bakgrunn fra næringslivet, har tidligere sittet to perioder på Stortinget og er bosatt på Hareid i Møre og Romsdal.

Fornyet tillit som styremedlemmer Mary Ann Mostraum ble gjenvalgt styremedlem for sektoren Bulk. Mary-Ann er reder i Roslagen Shipping AS, som hovedsakelig opererer fartøy innen transport av bulk og asfalt. Rederiet holder til på Hjelmås utenfor Knarvik.

Tanja Elisabeth Hoel ble av årsmøtet i Brønnbåteiernes Forening (BREF) gjenvalgt som styreleder for organisasjonen. Hun fortsetter dermed som styremedlem for sektoren Brønnbåt i Kystrederiene sitt styre. Hoel er i dag direktør i Hatch Blue, som er et venturekapitalfond innenfor havbruk.

Nils Tore Øpstad Melingen ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Stykkgods- og container. Nils Tore er daglig leder og medeier i rederiene Biofeeder og Tinto AS, samt medeier i Vestfrakt Shipping og Lighthouse Ship Management som drifter 14 skip. Rederiene har base på Austevoll.

Øvrige styremedlemmer Kristin Sugustad er HR direktør i Frøy ASA, som er en stor leverandør av servicetjenester for havbruksnæringen i store deler av kyst-Norge. Sugustad er utdannet økonom og har 12 års erfaring som finansrådgiver i bank, før hun startet i Frøy i 2019. Hun er bosatt i Trondheim.

Even Toreson Remøy er daglig leder og deleier i Remøy Volt Group. Han er også daglig leder i Volt Service, som er en del av konsernet. I sistnevnte spesialiserer de virksomheten innenfor bløggefartøy, og øvrig i konsernet er det både vaktskip, kystvaktskip, marinefartøy og kabelleggere. Han er bosatt i Fosnavåg.

Kåre Gunnar Molvær ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Passasjerfartøy. Kåre er daglig leder i Cruise Service, som holder til i Ålesund. Rederiet drifter bl.a. fartøy for charter og turistmarkedet, med kontor i Ålesund og base for fartøyene i Langevåg på Sula.

Kystrederienes styresammensetning etter generalforsamlingen 2024 har dermed følgende sammensetning:

Styret i Kystrederiene
Styreleder: Oskar Grimstad

Styremedlem Stykkgods og Container: Nils Tore Melingen, Bio Feeder AS
Vara: Trygve Holm, Gull Shipping

Styremedlem Bulk: Mary-Ann Mostraum, Roslagen Shipping
Vara: Hans Eivind Einarsen, Sveholmen Shipping AS

Styremedlem Tank: Siv Ingerid Østervold, Pelagia
Vara: Karl-Magnus Tobiassen (Sea Tank Chartering)

Styremedlem Brønnbåt: Tanja Hoel
Vara: Helge Ervik, Rostein

Styremedlem Passasjer: Kåre Molvær, Cruise Service AS
Vara: Britt Eli Olsen, Charter i Nord AS

Styremedlem Service/Multifunksjon: Kristin Sugustad, Frøy ASA
Vara: Bente Ulseth, Abyss

Styremedlem Spesialfartøy: Even Toreson Remøy, Remøy Management
Vara: Mats Sivertsen, Kragerø Sjøtjenester


Sist oppdatert 04.6.24 av Karsten Henrik Sprenger

Ingen treff.