Ny og større miljøavtale om NOx til 2017

NHO og 14 andre næringslivsorganisasjoner undertegnet tirsdag en miljøavtale med Miljøverndepartementet om en ytterligere reduksjon av utslipp på 16 000 tonn NOx.   Dette kommer i tillegg til kuttene på 19 000 tonn som ligger i dagens Miljøavtale fra 2008.  Det er fiskeri og ulike typer  sjøtransport langs kysten som i dag står for gjennomføringen av de fleste tiltak for å redusere utslippene av de miljøskadelige NOx-utslippene.  Avtalen vil gjøre det mulig for Norge å overholde sine internasjonale miljøforpliktelser fra Gøteborgprotokollen om å hindre utslipp av sur nedbør.
Partene har opprettet et NOx-fond med 1,8 milliarder kroner som har gått til støtte til over 500 miljøtiltak med en samlet forventet reduksjon på over 20 000 tonn NOx.  Samtidig vil de nærmere 650 bedrifter som knytter seg til den nye Miljøavtalen for 2011-2017 oppnå fritak for NOx-avgiften fra 1.1.2011.  Så snart Miljøavtalen er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA vil den tre i kraft og NOx-fondet vil få tilgang på midler fra bedriftene som skal benyttes til å redusere NOx-utslippene videre i årene fremover.
Den nye avtalen legger større vekt på varige og langsiktige tiltak. De reduksjoner av utslipp som er oppnådd i avtalen mellom 2008 og 2010 skal opprettholdes også i neste avtaleperiode, ellers er veldig mye likt.
–          Det er gledelig at avtalen blir videreført sier styreleder Anders Talleraas fra Fraktefartøyenes Rederiforening. Avtalen gir næringslivet utfordringer, men er også en viktig anerkjennelse fra myndighetenes side av den aktive innsatsen som bedriftene, de samarbeidende organisasjonene og viktige fagmiljøer har gjort for å få redusert utslippene betydelig på kort tid.
–          Modellen som er valgt med et NOx-fond hvor bedriftene kan få støtte til tiltak har vist seg både effektiv og operativ. 98 % av midlene som fondet får inn går tilbake til bedriftene for å få redusert miljøskadelige utslipp. Samarbeidet fondet har med DNV har gitt faglig tyngde til arbeidet.
–          Miljøavtalen har gitt redusert utslipp og lavere driftkostnader og derfor styrket bedriftenes konkurranseevne. Det er næringslivet overbevist om vil fortsette når avtalen nå blir videreført til 2017. Avtalen vekker allerede internasjonal oppmerksomhet og en videreføring kan gi andre land inspirasjon til å gjøre noe tilsvarende for redusere sine utslipp.
For nærmere opplysninger viser vi til NOx-fondets hjemmeside: www.nho.no/nox


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter