Ny pensjonsmodell for sjøfolk

Forslag til ny pensjonsmodell for sjøfolk ble overlevert til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson 17 desember fra utvalgets leder Sissel Rødevand. Forslaget skal nå ut høring.
Pensjonstrygden for sjøfolk av 1948 er over tid endret til en tidligpensjonsordning for arbeidstakere på 60-67 år.
Den nye ordningen bygger på prinsippene i Folketrygden og skal fortsatt være en egen pensjonsordning med mulighet for tidligpensjon for sjøfolk. Fordi minstekravet til opptjening reduseres fra 12.5 til 3år vil den omfatte langt flere enn dagens ordning og rette opp en del av skjevhetene.
Andre hovedtrekk er:

  • årlig opptjening på 6.3 prosent av løss opp til 12 G til en pensjonsbeholdning
  • ikke lenger skille mellom over- og underordnet
  • fleksibelt uttak fra 62 til 70 år, seneste uttak ved 70 år
  • kan velge utbetalingsperiode ned til 5 år og opp til sjømannen er 80 år
  • ikke behov for levealderjustering
  • sjømannspensjon kan fritt kombineres med arbeid
  • pensjonsutgiftene finansieres løpende, og Staten garanterer for pensjonsutbetalingene, dvs at dagens finansieringsmodell videreføres.

Utvalget ble nedsatt i april 2013, og både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har vært representert. I det videre arbeid vil det bli utarbeidet overgangsregler, samt at tariffbaserte ordninger må tilpasses den nye modellen. Det tas sikte på at den nye ordningen kan tre i kraft fra 1.januar 2016.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter