Ny rapport om mulighetene innen grønn skipsfart

Norsk klimastiftelse har lansert rapporten “Grønn skipsfart- Ulsippene må i null i 2050” .

Stiftelsen oppsummerer at Norge har en maritim industri som er verdensledende i å utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi.

-Norge kan bidra til å utvikle de løsningene og systemendringene som trengs. Det er viktig i et klimaperspektiv og også en mulighet for verdiskaping for Norge. Med prosjektet Grønn skipsfart bidrar Norsk klimastiftelse til å sette temaet høyere opp på dagsorden. Vi ønsker å bidra med kunnskap om teknologi og politikk og om valg som må tas for å få større fart på det grønne skiftet i skipsfarten., skriver daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen i forordet til rapporten.

Rapporten tar for seg ulike sektorer langs norskekysten og ser nærmere på ulike drivstoffløsninger for fremtiden, som kan være greit å ta en kikk på.

Kystrederiene er positive til alt arbeid som gjøres i forbindelse med å finne de grønne, gode løsningene for nærskipsfarten.

-Allerede ser vi mye innovasjon hos medlemsrederiene som skal ruste og oppgradere flåten for fremtiden. Gjennom Kystrederienes “prosjekt flåtefornyelse” har vi kartlagt 40 prosjekter med grønne løsninger, som kan bidra stort innen Norges forpliktelser innen Parisavtalen, så vi er godt igang. Det er imidlertid et behov for justeringer i virkemiddelapparatet for at prosjektene skal kunne realiseres, forteller adm dir Tor Arne Borge.

Rapporten kan du lese her.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter