Ny samferdselsallianse etablert

Felles pressemelding

Vil at Norge skal ta globalt lederskap

Til tross for målet om å vri mer av godstrafikken fra veg over på sjø og bane, har det motsatte skjedd. Nå har Norsk Sjømannsforbund tatt initiativ til en bred allianse som skal komme med forslag til tiltak som skal bidra til at målet nås.
– Mer av godstrafikken over på jernbane og sjø har mange fordeler. Det er bra for klimaet, gir mindre vegslitasje, og reduserer risikoen for ulykker på vegene. Ambisjonen vår med dette initiativet er å foreslå tiltak som kan snu en negativ utvikling med stadig mer trailertrafikk på vegene, sier leder Johnny Hansen i sjømannsforbundet.
I gjeldende NTP heter det at «Regjeringen har som ambisjon å overføre 30 pst. av gods over 300 km fra veg til sjø og bane innen planperiodens utløp.»
Dette er en oppfølging av en politisk målsetting om å få til en godsoverføring fra veg til sjø og bane, som går mange år tilbake. Fordelene med godsoverføring fra vei til jernbane og sjø er mange:

  • Det kan gi store kutt i klimagassutslipp om vi får gods over på jernbane eller skip med null- eller lavutslippsteknologi.
  • Norske produkter, blant annet sjømat, oppnår et sterkere miljøomdømme i de europeiske markedene når de kan transporteres på bane eller sjø.
  • Det blir mindre støy og støv, færre ulykker og mindre veislitasje.
  • Det kan øke Norges forsprang i maritim industri gjennom utvikling av utslippsfrie godsskip.

 
Til tross for klare ambisjoner om mer gods på sjø og jernbane har utviklingen har gått i feil retning. Vegene har tatt en stadig større andel av den økende godstransporten.
– Det forventes at transportbehovet fremover vil øke, men virkemidlene som er presentert i gjeldende NTP løser ikke disse utfordringene på en god nok måte. Vi har nå mulighet til å ta globalt lederskap innen utvikling av utslippsfrie transportløsninger på sjø og bane. Det er derfor behov for å tenke nytt rundt tiltak, virkemidler og ressursbruk, sier Johnny Hansen.
Den nye allianse skal komme med felles forslag til løsninger og konkrete tiltak som skal bidra til at målsettingen nås, frem mot neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021.
Følgende organisasjoner er med, og kan kontaktes:
• Norsk Sjømannsforbund v/leder Johnny Hansen, tlf 911 85 577
• Kystrederiene v/administrerende direktør Tor Arne Borge, tlf 916 29 744
• NSB v/konserndirektør Geir Isaksen, tlf 913 48 281
• Sjømat Norge, v/administrerende direktør Geir Ove Ystmark, tlf 481 27 155
• KS Bedrift Havn, v/direktør Kjell-Olav Gammelsæter, tlf
• Maritimt Forum v/daglig leder Tord Dale, tlf 404 51 414
Andre organisasjoner som deler alliansens ambisjoner er også velkommen til å delta i arbeidet.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter