Ny veileder for landstrøm

Utbygging av landstrømsinstallasjoner skjer i stadig økende tempo. Samtidig er det en viss
usikkerhet om det for havn og skip investeres i kostnadseffektive løsninger, som faktisk passer
til aktuelle og relevante skip og havner

Kystrederiene har derfor, sammen med Norsk Elektroteknisk Komitè (NEK) og Landstrømsforum, utgitt en veileder som tar opp ulike sider ved landstrøm for nærskipsfarten. Veilederen sikter på å gi en overfladisk oversikt over hvilke faktorer som spiller en rolle i problemstillingene rundt landstrømsinstallasjoner. Veilederen er ikke ment å gi detaljert informasjon for elektrofagfolk, eller andre som allerede har satt seg godt inn i hele eller deler av dette feltet.

Nærskipsfarten består av ulike typer fartøy i ulike kategorier som kjennetegnes ved mer eller mindre fri ferdsel i norske og europeiske farvann. Veilederen går derfor nærmere inn på de ulike segmentene av fartøy, da disse har ulike behov. Videre forsøker veilederen å gi en oversikt over ulike standarder, regelverk, effektbehov, tilkoblingsløsninger, kabler m.m. – med konkrete eksempler for de ulike fartøyskategoriene.

Ved utarbeidelse av denne veilederen er det tatt høyde for at det kan oppstå behov for revisjon om kort tid. Landstrømsforum ønsker derfor flest mulige tilbakemeldinger på veilederen, slik at den kan revideres og publiseres i ny utgave. En ny utgave vil kunne publiseres etter ett år, avhengig av innkomne tilbakemeldinger.

Veilederen er tilgjengelig på Standard Norge sine nettsider. 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter