Nye ordninger for flåtefornyelse i nærskipsfarten

Regjeringen lanserer ny kondemneringsordning og ny låneordning for nærskipsfarten. – Dette kan bli veldig bra, vi må nå se nærmere på innretningen, sier Tor Arne Borge administrerende direktør i Kystrederiene.

Næringsminister Iselin Nybø lanserte, sammen med Mary Ann Mostraum, styremedlem og fagansvarlig for bulk i Kystrederiene og administrerende direktør Tor Arne Borge, den nye kondemnerings- og låneordningen som ble foreslått i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslo tidligere i år å opprette en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart, og som fase 3 tiltak i slutten av mai, å opprette en egen låneordning som en toppfinansiering. Stortinget bevilget så 75 mill. kroner til kondemneringsordningen, og en tapsavsetning på 300 mill. kr og låneramme på 600 mill. kr til låneordningen.

Kystrederiene har de siste månedene vært i tett dialog med næringsdepartementet om innretningen av en ny kondemneringsordning.

«Regjeringen viser med disse ordninger at de har lyttet til Kystrederiene. Vi håper nå på at innretningen av ordningen treffer flere medlemmer slik at vi får utnyttet de økonomiske rammer som er bevilget denne gang og skiftet ut så mange gamle fartøy som mulig.  Vi vil nå, sammen med våre medlemmer, gå mer inn i ordningen for å se hvordan den treffer», sier Tor Arne Borge.

Borge legger til at Kystrederiene, som organiserer den største andel av fartøy innenfor nærskipsfarten, over tid har arbeidet med flåtefornyelse sammen med medlemmer. Organisasjonens medlemmer har i dag nybyggingsprosjekter i gang som representerer ca 9 milliarder kroner. Det er i tillegg identifisert ca. 35 andre prosjekter som kan realiseres om virkemiddelapparatet legger til rette for det.

Roslagen Shipping er en av de godt etablerte familierederiene som driver i nærskipsfarten. Reder Mary Ann Mostraum er klar på at rederiets fremtid er avhengig av flåtefornyelse.

“Vi er positive til dette, og vil nå straks gå i gang med å se om ordningen treffer oss. Flåtefornyelse er viktig for videre utvikling av maritim bransje og arbeidsplasser langs kysten”, sier hun.

Ordningene administreres gjennom Innovasjon Norge.

Kort om Kondemneringsordningen:

  • Reder må kondemnere et eldre fartøy, og kjøpe et nytt lav- eller nullutslippsfartøy eller bygge om et nyere fartøy til å gi lavere utslipp
  • Målgruppen er norskregistrerte foretak som har lasteskip i nærskipsflåten som går mellom norske havner og norske og europeiske havner
  • Det er ikke krav om hvilket flagg det nye eller kondemneringsfartøyet blir eller var registret under
  • Reder må eie både fartøyet som blir kondemnert og det nye fartøyet
  • Tilskuddsmottager plikter å sørge for opphugging av fartøyet som kondemneres i tråd med prinsipper for bærekraftig destruksjon.

Tilskuddsbeløpet på inntil 8 mill. kr vil gi et incentiv til rederiene om å hugge opp skipet, i stedet for å selge det, slik at gamle skip faktisk fjernes, og ikke kommer tilbake i norske farvann og konkurrerer i det allerede stramme markedet som er i nærskipsfarten.

Kort om låneordningen:

  • Låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy gir lån til kjøp av null- og lavutslippsfartøy eller til investeringer i brukt fartøy som bygges om for å gi lavere utslipp
  • Vil ha samme innretning som Innovasjon Norges innovasjonslåneordning
  • Rente 3,95 % (fra 1. juni for løpende lån), løpetid 15 år
  • Maksimalt lånebeløp er 50 mill. kroner
  • Det stilles krav til bruk av NOR/NIS flagg

Isolert sett vil parametere i saker vurderes forskjellig i en totalvurdering av et prosjekt.  Den nye låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskeflåten er basert på den eksisterende Innovasjonslåneordningen, men vil være forbeholdt skip i nærskipsfart og fiskeflåten.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter