Nye regler får konsekvenser for brønnbåter

Mattilsynets forslag til endring i regelverket for transport av oppdrettsfisk vil få store konsekvenser når det innføres fra 2019.
Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet med sikte på å redusere risikoen for smittespredning ved brønnbåttransport. Etter høringsrunde vil endringene bli gjort gjeldende i ”Forskrift om transport av akvakulturdyr” av 17.juni 2008.
Det foreslås to vesentlige endringer:
Fra 1.januar 2016 skal alle brønnbåter ha AIS-sporing, samt automatisk logging av bunnventilenes stilling. Det andre kravet, som trolig innføres 1.januar 2019, går på utstyr og prosedyre for desinfeksjon av transportvann (inntaks- og utslippsvann).
Mens kravene til AIS og logging av bunnventilene dreier seg om mindre investeringer, reiser desinfeksjon av transportvannet større utfordringer. Dette kravet vil medføre større investeringer, noe som i praksis vil være vanskelig for fartøyer under 600 kbm. For den store flåten av mellomstore brønnbåter på 600-700 kbm vil installasjon av slikt utstyr i mange tilfeller medføre forlenging. De fleste store brønnbåter har allerede en eller annen form for desinfeksjonsanlegg, som trolig må forsterkes.
I realiteten må en derfor forvente utskiftning av store deler av den mindre brønnbåtflåten når regelen settes i verk. Kapasiteten i brønnbåtflåten har vokset sterkt de siste årene, og det er flere nye prosjekter på gang.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter