Nye støttesatser fra NOx-fondet fra 2018

Nox-fondet går inn i en ny avtaleperiode fra 1.1.2018 og som vil gjelde ut 2025. Nox-fondet har nylig offentliggjort de nye satsene for støtte som gjelder fra neste år. Fondet vil bli avsluttet ved utgangen av 2025.
Kriteriet for maksimal støtte er det samme som tidligere, 80 % av kostnadene som kan regnes inn under tiltaket.
De enkleste tiltakene gir grunnlag for 250 kroner i støtte per redusert kilo NOx, men disse tiltakene listet opp under gir 500 kroner i støtte per kilo redusert NOx:

  • Energiomlegging (for eksempel LNG, elektrisitet fra strømnettet, hydrogen)
  • Batterihybridisering
  • Variabel turtallsdrift/DC-grid på motorsystemer
  • SNCR og SCR i landbasert industri og faste installasjoner på sokkelen
  • Tiltak som reduserer NOx-faktor på gassturbiner på sokkelen
  • Optimalisering av prosesser i landbasert industri
  • Motorbytte i kombinasjon  med renseteknologier (f.eks. SCR eller EGR) som gir Tier III nivå
  • Energieffektiviserende tiltak på skip kombinert med Tier III tiltak (f.eks. SCR, EGR eller LNG)

 
For mer informasjon, se NOx-fondet sine hjemmesider. Der finner du også informasjon om hvordan du søker, det praktiske rundt utbetaling m.m.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter