Nyhetsbrev for mai 2016

 

Godkjent som garantist for skip registrert i NIS
Fraktefartøyenes Rederiforening/Kystrederiene er nå godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet som garantist for NIS-registrerte skip.
 
Garantien gjelder lønns- og hjemreisegaranti ved arbeidsgivers konkurs som er et krav for NIS-registrerte skip. Det er gratis å benytte seg av garantien for våre medlemmer.
 
Dersom det er spørsmål eller behov for mer informasjon om ordningen, er det bare å ta kontakt med Ingunn Eikeset på telefon 55 55 16 23 eller på e-post ie@kystrederiene.no.
.

30 prosent fra vei til sjø og bane
Regjeringspartiene har samlet seg om et forslag om å overføre 30 prosent av godstransporten fra vei til skip og jernbane innen 2030, økende til 50 prosent i 2050.
 
Avtalen er resultatet av det Dokument 8-forslag som KrF og Venstre la frem tidligere i vår, og som nå også har fått politisk støtte fra Høyre og FrP. Denne målsetningen vil være førende for prioriteringene i det videre arbeid med Nasjonal Transportplan NTP 2018-29.  Hans Fredrik Grøvan, transportpolitisk talsmann i KrF, viser til potensialet for overføring på 5-7 millioner tonn, som beregnet av NTPs transportanalyse. Dette vil årlig kunne utgjøre 300.000 vogntog på veiene.
 
FR mener at denne prioriteringen bør føre til tiltak for å likestille avgiftsnivået for stykkgods på sjø med fremføring på land.  Dette har foreningen allerede meldt inn i høringssvaret til NTP, hvor vi også har foreslått en tilskuddsordning til vareeier for å få dette til. Det er veldig gledelig å registrere at dette er tatt med.
 
Målet om 50 prosent andel av sjø- og jernbanetransport innen 2050 vil måtte utløse relativt sterke virkemidler i tråd med et ”grønt skifte”, både i teknologi, havnetjenester for stykkgods og for arealplanlegging for terminaler og næringsvirksomhet ved sjø.
.

Den nasjonale havkonferansen
Nærings og fiskeridepartementet har tatt initiativet til en nasjonal havkonferanse for å høste innspill til regjeringens politikk for havnæringene. Denne går av stabelen i Bergen 30.mai og åpnes av statsminister Erna Solberg.
 
Et stort antall deltakere fra næringsorganisasjoner og ledende aktører innen skipsfart, offshore, teknologi, fiskeri, havbruk, sjømat, finans, forskning og fagorganisasjoner er invitert som deltakere. FR blir representert med styreformann Lawrence Falkeid.
 
Deltakerne blir organisert i grupper som skal besvare utvalgte spørsmål. Fellesspørsmålet til gruppene er ”hvor kan Norge ta en verdensledende posisjon i havrommet?” Og ”hva er de tre viktigste hindringene?” Dessuten vil de 13 gruppene få tematiske spørsmål.
 
Med en så bred og kompetent forsamling skal det bli interessant å se hva som kommer ut av konferansen.
.

Grønt kystfartsprogram: Utslippskutt i Risavika
Risavika Havn i Tananger ønsker å bli miljøhavn og har deltatt med et pilotprosjekt under Grønt Kystfartsprogram. Målet er å redusere utslipp fra havnedriften gjennom flere tiltak:
 

  • landstrøm til alle skip, ladning av batteri
  • skifte ut dieseldrevne kjøretøy med biodrivstoff (85 prosent kutt i CO2-utslipp), omlegging til elektriske kraner
  • legge om belysning til led-pærer, styre lysbruk etter behov ved sensorer og soneinndeling
  • ”Smart gate” registrering av kjøretøy og gods i digitalt logistikksystem, direkte plassering av gods, halvert kjøring i havneområdet.

 
Risavika Havn har ved disse tiltak og investeringer oppnådd betydelige besparelser og miljøgevinst.
.

Navneendring og kick-off
Generalforsamlingen i FR 19. april besluttet å endre foreningens navn til Kystrederiene.
Omregistreringen er godkjent av Brønnøysundregisteret, og den endelige navneendring vil bli markert med en tilstelning på Bergens Sjøfartsmuseum 25.august for medlemmer og gjester.
Nærmere informasjoner vil følge, men sett av dagen.
.

Sektorspissing
I tråd med strategidokumentet er FRs administrasjon i ferd med å gjennomføre møter og undersøkelser blant foreningens medlemmer for å utarbeide konkrete planer for de enkelte sektorer.
Direktør Siri Hatland og næringspolitisk rådgiver Kenneth Erdal var i april på besøk i næringsklyngen på Hitra og Frøya for å få innspill og nærmere kontakt med medlemsbedriftene. Dette vil bli fulgt av flere møter med medlemmer på andre deler av kysten.
.

Løpende saker
– ISPS, avklaring på tolking av regelverk: FR avventer fortsatt svar fra Kystverket.
– Nasjonal transportplan – høringsfrist 1. juli.
– Nærskipsfartsstrategi.
.

Skipssalg
Fôrbåten Mali Rose (710 tdw), bygd 1992 på Eide Contracting, Høylandsbygd, er solgt av Kanneles AS (Gunnar Lande), Brønnøysund, til Isles of Scilly Steamship Co Ltd, England, for rutefart mellom Penzance ved Land’s End og Scilly-øyene. Båten er opprinnelig bygd som dekkslastebåt Sun Truck, men ombygd i 1997 med shelterdekk for fôrtransport og forlenget og videre ombygd i 2006. Båten har i denne perioden gått for Ewos.
I rutefarten på Scilly-øyene vil den avløse den tidligere norske sideportbåten Gry Maritha (528 tdw), bygd 1981 på Moen Slip for Tor K Sevaldsen, Bindalseid, som solgte den til England i 1989. Her har den gått mange år i fart under sitt opprinnelige navn.
 
Stong Invest AS (Jacob Einarsen), Karmøy, har kjøpt tyske Hertfordshire (2489 tdw), bygd 1995 på Slovenske Lodenice i Komarno. Etter ombygging til selvlosser på Westcon Karmøy har den fått navnet Nystein. Den blir derved den største båten i Karmøy Grus & Pukk.
 
Haltbakk Bunkersservice i Kristiansund har overtatt tankbåten Tell av Donsö (599 tdw), bygd 1959 på Kållandsö ved Vänern, men senere forlenget og omfattende fornyet.  Den ble levert til Kristiansund i månedsskiftet april/mai og har fått navnet Steinar Haltbakk.
 
Standby-båten Grampian Pioneer (501 brt), bygd 1981 på Voldnes Skipsverft, Fosnavåg, er kjøpt til North Sea Marine AS, Averøy.  Båten er bygd som Standby Pioneer for norsk regning, men solgt til Skottland i 1984. Den er den andre standbybåt innkjøpt av samme eiere for ombygging til havbruksnæringen.
 
Eides Rederi AS, Gullesfjord, har solgt Rignator (1732 tdw), bygd 1987 på Svendborg Skibsværft, til Eifra AS, Sortland, og skiftet navn til Nidarø. Bak det nye rederiet står Seaworks i Harstad og Gabbro Nor AS, Tomma. Båten er etter overtagelse utstyrt med transportbånd over baugen.
 
Selvlosser Dyna Bulk (3825 tdw), bygd 1985 på Henrich Brand Werft i Tyskland, er solgt fra Nygård Shipping II AS, Sirevåg, til Bulk Shipping Ltd ved Vaage Ship Management i Bergen. Båten ble bygd om fra containerskip til selvlosser i 2007 og fortsetter under samme navn og St Vincent-flagg.
.

Nye skip til flåten
Havbruksfartøyet Multi Quality ble levert 22. april fra Vaagland Båtbyggeri til FSV Group, Molde, som den femte i serien av store arbeidsbåter til havbruksnæringen. Quality er på 26.9 meters lengde og søster av Safety og Green, og 2 meter lenger enn Pioner og Server.  Dette er båter utstyrt med maskinkapasitet, stort arbeidsdekk, kraner og slepevinsj for et vidt spekter av oppgaver. Rederiet har også lektere for termobehandling av lakselus, samt en 15-meters arbeidsbåt ved navn Multi Server.
Multi Quality kom kort etter levering i nyhetsbildet under helikopterulykken ved Turøy i Øygarden.
 
Arbeidsfartøyet Frøy Pioner kom i april fra Damen Shipyard i Hardinxveld til Frøy Vest Rederi AS, Hovdebygda ved Ålesund. Båten er en firkantet slepebåt på 24 m lengde og 11.5 m bredde, utstyrt med stor maskinkapasitet for slep og spesialoppdrag.
 
Brønnbåten Inter Caledonia ble i mars levert fra Besiktas-verftet i Yalova i Tyrkia til Intership AS i Ulsteinvik. Den er bygget til et design fra Skipsteknisk AS med kapasitet på 2000 kbm. Den er rederiets første nybygg og er sluttet 5 år til Marine Harvest Scotland. Båten ble behørig døpt i Fort William 9.april.
 
.
.

[vc_single_image image=”23519″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_single_image image=”23520″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_single_image image=”23521″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter