Nyhetsbrev – juli 2017

Endringer i rederiskatteordningen
I forbindelse med ESA-godkjennelse av ny periode for rederiskatteordningen fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026 kan det ventes endringer på visse punkter. Det er trolig få av endringene som vil få konsekvenser for Kystrederienes medlemmer, men vi refererer hovedpunktene i endringene:

 • Utleie på skip på bareboat-vilkår:
  – Begrenses til 50 prosent av total tonnasje i konsernet.
  – Bareboat-kontraktene må ikke overstige 5-3 år, dvs fast periode på 5 år med opsjon på 3.
  – Konsernintern bareboat-leie tillates uten begrensninger.
  – Stategisk ledelse for utleid bareboat-tonnasje må utøves fra EØS-området.
 • Innleie av tonnasje på T/C eller reisebasis av skip som ikke er registrert i EØS-land begrenses til 90 prosent av tonnasje i konsernet.
 • Fartøyer uten eget framdriftsmaskineri skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går på innsjøer og elver.
 • Rederiskatteordningen utvides til å gjelde visse nye typer vindmøllefartøy fra 1 .januar 2017.

 
Marine Harvest fortsetter oppbygging av egen flåte
DESS Aquaculture Shipping har bestilt to brønnbåter på 3500 kbm fra Sefine-verftet i Tyrkia for levering i 2019. Kontraktene, som også omfatter to søsterskip, er av et nytt design fra Salt Ship Design på Stord. Båtene går ved levering inn på 5-års kontrakt til Marine Harvest.
DESS Aquaculture Shipping ble etablert i fjor av de John Fredriksen-dominerte Marine Harvest og Deep Sea Supply for å bygge opp egen maritim kapasitet. Etter fusjonen mellom Solstad, Farstad og Deep Sea Supply er det nå Solstad Farstad ASA som står som 50 prosent eier.
DESS/Marine Harvests byggeprogram er nå 2 brønnbåter på 3000 kbm fra Crist SA i Polen av type SC75, samt de to fra Sefine. Det er dessuten en opsjonskontrakt i Polen og de to nevnte i Tyrkia. Dessuten en slaktebåt på 59 meter bestilt fra Myklebust Mek Verksted av Salt Ship Designs type. Første levering skal etter planen skje til høsten.
Nye servicefartøyer
Seisund AS i Torangsvåg har overtatt Seisund på 55 meters lengde, bygd i 1991 på Fulton Marine i Belgia som konstruksjonsfartøy med stort arbeidsdekk, kran mv. Fartøyet er på 615 tdw og utstyrt med to caterpillar på til sammen 1800 bhk. Som Offshore Beaver ble det hentet hjem fra Nederland i juni etter å ha vært i bruk ved vindfarm-installasjon.
Supplybåten Pacific Server ble i mai overtatt av Haugaland Shipping AS, Haugesund, for å rigges om for lusebehandling under navnet Server. Den er bygd i Japan i 1999 av type UT719, utstyrt med to Rolls-Royce Bergen-motorer på til sammen 5500 bhk. Nå slutter den seg til rederiets ombygde supplyskip Urter og Fighter. Hovedaksjonær i rederiet er Aqua Pharma AS som er leverandør av kjemikalier og utstyr til lusebekjempelse.
Fartøystransaksjoner
Wilson ASA, Bergen, har kjøpt søstrene Arion og Hestia (2460 tdw) fra tyske Lauterjung for levering på ettersommeren, etter at de i flere år har seilt på T/C. De er bygget i Romania i 1999/2000 på tysk design og spesifikasjoner, med Deutz hovedmotorer på 2020 bhk. Med lengde like i underkant av 90 meter, kubikk på 3700 kbm og nedsenkbart styrehus er skipene velegnet for farten på Rhinen.
Misje Bulk AS, Bergen, overtok i vår SP Venture (4966 tdw) fra BBS Bulk VII AS. Skipet er bygget i Nederland i 1999 og innkjøpt i 2008 som Arklow Venture med bare-boat-T/C tilbake til Arklow Shipping i Irland. Det seiler under Bahamas flagg og er det største i Misjes flåte av lignende skip.
Skagerak Shipping AS i Kristiansand har trukket sine fire skip fra drift og befraktning i Hav Chartering i Oslo og inngått nytt samarbeid med Høyer/Kopervik-gruppen og Peak Shipping. Selskapet eies av eiendomsinvestorer i Kristiansand og har fire skip, Atlantica Hav (1915 tdw/11982), Baltica Hav (2305 tdw/1983), samt Hav Marlin og Hav Dolphin (3050 tdw/1994). Skipsdriften blir nå overtatt av Kopervik Shipping, mens befraktning av de to største går til Høyer i Porsgrunn og av de to minste til Peak Shipping i Bergen.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter