Nyhetsbrev – november 2018

Statsbudsjettet 2018
Kystrederiene er godt fornøyd med at hovedlinjene i skipsfartspolitikken ligger fast med nettolønn og refusjonsordning for sjøfolk og rederiskatteordning. Vi er også godt tilfreds med at statlige ordninger for skipsfinansiering utvides til våre fartøysgrupper (se egen sak).
I transportpolitikken synes tilskuddordningen på 140 millioner i inneværende år til overføring av gods fra vei til sjø å love større effekt enn forventet, hvor de 11 tildelte prosjektene tar mål av å flytte 3,9 millioner tonn til sjø. At den foreslåtte bevilgning for neste år er kuttet med 6.8 millioner er derfor skuffende. Forslaget med de verste konsekvenser er imidlertid i miljøpolitikken: Å øke CO2-avgifter på naturgass, se egen sak.
CO2-avgifta på marin diesel er i statsbudsjettet foreslått økt med 2 øre, til 1,22 kr. Kristelig Folkeparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke grunnavgiften på mineralolje med 30 øre, men denne får aktører i innenriks sjøfart refundert. Venstre forslår å i sitt alternative budsjett å øke CO2-avgifta med 13 øre  til 1,33 kr. Dette er vi sterkt imot, og er noe vi vil følge opp. Det er viktig å ha med seg her at dersom forslaget til Statsbudsjettet 2018 blir vedtatt, har CO2-avgiften doblet seg siden 2013. Denne avgiften på nærskipsfarten oppfattes derfor meget urimelig.
Umusikalsk forslag: Øke CO2-avgift på LNG
I miljøpolitikken er det gode blitt det bestes fiende. Bare 0-utslipp er godt nok i Norge, til tross for at slik teknologi ikke finnes for kommersiell anvendelse. Regjeringen foreslår derfor – etter press fra Venstre – en sterk økning i CO2-avgiften på LNG til sjøtransport. Dette er et lite overveiet forslag, av tre grunner:
For det første gir LNG-drift av skip et kutt i CO2-utslipp på rundt 25 prosent, foruten sterk reduksjon i NOx, SOx og partikkelutslipp. (Derimot noe mer methan). I verden utenfor Norge anses LNG-drift som det mest aktuelle miljøtiltak. Det er kommet fart i infrastruktur for gass med bunkringsskip og stasjoner, og noen rederier går foran med bestilling på gassdrevne tank- og containerskip. I en pragmatisk verden er 25 prosent kutt bedre enn status quo. For noe teknologisk eller kommersielt alternativ finnes ikke.
Dernest vil et forslag ramme nettopp de rederiene og befrakterne som har gått foran i miljøarbeidet. Avgiften på kr 0,91 per Sm3 naturgass vil utgjøre 2-3 millioner kroner ekstra kostnad per skip, mot en allerede vesentlig høyere anskaffelsespris. Det er et uhyre dårlig signal til dem som har forsøkt å ta høyde for et ”grønt skifte”. Vi opplever at miljøpolitikken drives av slagord som ”nullutslipp” når slike løsninger ikke finnes.
For det tredje er Norge både en gassproduserende nasjon og har et teknologimiljø i verdensklasse på dette området. Å innføre hindringer på begge områder – samtidig som norsk gass i Europa anses for et miljøtiltak i forhold til kullkraft – er å skyte vår egen miljøinnsats og næringsutvikling i foten.
Åpning til GIEK og Eksportkreditt
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å utvide låne- og garantiordningen for skip med en garantiramme på 10 milliarder kroner.
Finansiering gjennom GIEK og Eksportfinans har tidligere vært forbeholdt fartøyer som skulle være valutaskapende utenlands. Utvidelsen medfører at også brønnbåter, fiskefartøyer, ferger og andre typer hvor norske verft og utstyrsleverandører er konkurransedyktige, vil kunne søke garantier og finansiering gjennom statlige ordninger. En typisk skipsfinansiering med GIEKs deltakelse er basert på 30-40 prosent egenkapital og garanti fra GIEK på70 prosent av lånet.
Ordningen vil ha en tre års ramme og vil tre i kraft første halvår 2018.
Temakveld i Rørvik
Kystrederiene inviterte medlemmer og andre interesserte til et regionalt temamøte i Rørvik 1.november. Direktør Tor Arne Borge ønsket å møte medlemmene til informasjon og meningsutveksling på Norveg, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, med påfølgende sosialt samvær med bevertning.
Tor Arne orienterte om aktuelle emner fra havneutgifter, ISPS, CO2-fond, økte krav til fartøyer under 15 meter, statsbudsjett og egen organisasjonsutvikling. Det er meningen å følge opp med lignende regionale møter i hvert halvår fremover.
Neste møte vil være i Bodø i forbindelse med årsmøte i Bodø Lokalforening 2. desember.
Bransjenyheter
Aqua shipping

Cermaq Norway Nordland har bestilt en stor arbeidsbåt på 25.5/12 meter fra Grovfjord mek Verksted for levering våren 2018. Det dreier seg om et enskrogs fartøy i aluminium utstyrt for et bredt spekter av operasjoner som slep og forankring, vedlikeholdsoppdrag og lusebehandling. Båten får følgelig kraner for inntil 150 tonn/meter, vinsjer inntil 80 tonn, thrustere, hekkrull, DP-anlegg og bollard pull på 16,75 tonn. Kontrakten er rapportert til en verdi mellom 50 og 60 millioner kroner.
Midt-Norsk Havbruk i Rørvik har bestilt en katamaran arbeidsbåt i stål på 20×12 meter fra Vard Aukra for levering i 2.kvartal 2018. Fartøyet vil få dieselelektrisk framdrift og ellers utrustning med kraner, slepevinsjer mv.
Ronia Diamond ble levert 18.oktober fra Myklebust Verft i Gursken til Sølvtrans Rederi AS, Ålesund. Båten er på 3200 kbm og 79.9 meters lengde, av design NVC387 fra Rolls-Royce Marine. Den går inn på en 5-års kontrakt til Opdretternes Miljøservice. Vi registrerer at den har fått fornavnet Ronia, som derved innleder noe nytt.
Frøy Rederi AS på Sistranda, Frøya, tok levering av Gåsø Viking fra Fiskerstrand Verft 19.september. Skipet er på 3500 kbm av design M3401 fra Møre Maritime og således søster av Gåsø Jarl levert i mai. Kontraktene var i sin tid rapportert til 275 millioner kroner hver.
Nordnorsk Shipping AS, Myre, kunne i oktober overta sin nye fôrbåt Nyksund fra Tersan Shipyard i Tuzla. Dette er en LNG-drevet båt med kapasitet på 2700 tonn for av ulike kvaliteter, som en forbedret og lengre utgave av Høydal fra 2012. Søsterbedriften NSK Ship Design har vært ansvarlig for tegninger og byggetilsyn. Fartøyet er på 3850 tdw og 81.5 meters lengde, utstyrt med Rolls-Royce Bergen gassmotor. Den går inn på kontrakt til Biomar og vil være kystens femte gassdrevne fôrbåt. Den gamle båten ved samme navn er nå omdøpt Nyksund II.
Shortsea shipping
Det har i de siste vært friskere med omsetning av både tank- og tørrlastskip, blant andre to moderne 5000-tonnere for ombygging til selvlossere.
Arklow Ranger på 5215 tdw, bygget i 2002 på Bijlsma Lemmer i Nederland, ble i september overtatt av AS Ami (Misje Rederi AS), Bergen, og får navnet Famita. Etter ombygging til selvlosser vil den seile for Hagland Shipping.
Søsterskipet Arklow Rambler, 5065 tdw og bygget i 2002 på samme verft, er kjøpt av Falkeid Shipping AS, Finnøy, og bygges om med navnet Falksea. Også denne vil seile i Haglands system. Begge er på knappe 90 meters lengde og utstyrt med MaK-maskineri på 2400 bhk.
Selvlosseren Geir Tore H på 2800 tdw er satt i fart for Seaworks, Harstad, etter ombygging i Tallinn. Den ble innkjøpt i sommer som Bomar Moon og er bygget så sent som i 2010 på Ananda Shipyard i Dhaka, Bangladesh, men til danske spesifikasjoner og med europeisk utstyr. Båten har fått navn etter Seaworks gründer, Geir Tore Hokland som døde i 2007.
Norbroker Shipping i Flekkefjord overtok i august nederlandske Lady Magda på 3289 tdw som er registrert i NIS med navnet Atlas. Båten er bygget i 1993 i Nederland og er av ”high cubic”-type for europeisk crosstrade.
Fryseskipet Nordkinn er solgt fra Nor Lines Rederi AS, Stavanger, til Norsk Fisketransport AS i Kolvereid. Dette er et fryse/containerskip på 2713 tdw med sideport og 50-tonns kran, bygget 2006 på Vaagland Båtbyggeri, opprinnelig som Storfoss til Eimskip. Det har de senere år seilt i Nor Lines ruter under færøysk flagg, men er ikke omfattet av Samskips overtagelse av linjen. Norsk Fisketransport eier foruten brønnbåter også lasteskipet Folla 2 i rutefart mellom Nord- og Midt-Norge.
Tankskipet Bergen Nordic på 3535 tdw ble i september solgt til Norgvarg AS ved Marine Supply AS i Troms. Skipet har skiftet navn til Norsel og fortsetter i NOR. Det ble bygd i 2003 på Gisan Shipyard i Tyrkia som kjemikalietanker med 14 tanker og Framo deepwellpumper.
Den gamle selvlosseren Frydholm (975 tdw) har nå kommet til veis ende og er solgt til Norsk Skipsbrukt AS i Arendal for opphogging. Båten tilhører den engang så tallrike Mandalstypen, shelterdekkere på 299 brt og 850 tdw, og ble levert i 1965 som Bleikvassli. Siste eier var Kongsfjord Frakt AS i Haugesund, registrert i Moldova. Rederiets andre veteran, Stålvard fra 1958, fortsetter.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter