Nytt støtteprogram for flåtefornyelse

NOx-fondet lanserer et støtteprogram for flåtefornyelse i skipsfarten med investeringsstøtte til nybygg som erstatter eldre skip med avgiftspliktige utslipp.

Støtten er på 10 MNOK per nybygg, men høyere beløp på inntil 25 millioner kroner kan vurderes i enkelttilfeller der det er store og sikre NOx-reduksjoner, men støtten kan ikke overstige 10 % av nybyggprisen.

Det settes av en ramme på inntil 300 millioner kroner til programmet, som skal å bidra til at eldre skip, som ellers ville ha fortsatt med høye avgiftspliktige NOx-utslipp ut NOx-fondets avtaleperiode, erstattes av nye skip med lave NOx-utslipp.

-Hver eneste dag arbeider våre medlemrederier med fornyelse av flåten, for økt bærekraftig og fremtidrettet sjøtransport. Vi vet det er mange prosjekter som venter på å realiseres og er glade for at muligheten for realisering her styrkes gjennom et nytt støtteprogram fra NOx-fondet, sier Tor Arne Borge som er administrerende direktør i Kystrederiene.

Programmet har en forholdsvis kort løpetid for å kunne høste erfaringer raskt og for å oppnå størst mulig effekt i inneværende avtaleperiode. Basert på erfaringene fra det lanserte støtteprogrammet vil NOx-fondet vurdere eventuell videreutvikling og videreføring av denne typen støtteordning.

– I Kystrederiene er det stort fokus på flåtefornyelse og hvilke virkemidler som må til for å få utløst potensialet. Vi håper tror programmet vil treffe næreskipsfarten og våre medlemmer godt og ser frem til resultater, avslutter Borge.

Mer informasjon finnes på NoX-fondets hjemmesider,


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter