Nytt styremedlem i Brønnbåteiernes styre

Nytt styremedlem i Brønnbåteiernes styre

Etter årets generalforsamling i Brønnbåteiernes Forening er det klart at styret får et nytt styremedlem; nemlig Kent-Roger Wahlvåg fra Frøy ASA.

 Foruten det nye styremedlemmet ble øvrige styremedlemmer som var på valg, gjenvalgt. Dette er Tanja Hoel som styreleder og Hans Bakke (Seistar), Helge Ervik (Rostein), Harald Tom Nesvik (Sølvtrans) som styremedlemmer. Varamedlemmene Nils Otterlei (Aquaship) fikk gjenvalg og Harald Olsen (Brønnbåt Nord) ble valgt inn som nytt vara-medlem.

 Styreleder Tanja Hoel er svært fornøyd med valget av Kent-Roger Wahlvåg:

-Kent-Roger har svært god kompetanse og erfaring innenfor brønnbåtnæringen og det er kjekt at Brønnbåteiernes Forening kan dra nytte av hans kunnskap og ekspertise, og jeg ser veldig frem til å samarbeide med han i styret.