Økning i los- og sikkerhetsavgifter

I høringen fra Kystverket med forslag til avgiftssatser for 2015 legges det opp til en generell økning på 3.1 prosent, men med muligheter for rabatt på losberedskapsavgift for skip med lave miljø-utslipp.
FR forventer at effektiviseringen av lostjenesten på sikt vil redusere losavgiftene med de nye forskrifter som trer i kraft ved årsskiftet.
Los- og beredskapsavgifter er i prinsippet brukerfinansiert og skal dekke inn budsjetterte utgifter på 697.750 millioner kroner i los og 75.7 millioner til trafikksentralene. For lostjenesten er 60 prosent av inntektene fra reell losing, mens resten er gebyr for losberedskap og farledsbevis. Avgiftsøkningen reflekterer primært den generelle økning i lønnskostnader.
For trafikksentralene blir det det dessuten avgiftsøkning for å kompensere endringer i trafikkgrunnlaget, f eks 39 prosents økning for svikt på 15 prosent for Fedje VTS.
Nytt fra 2015 blir rabatt i losberedskapsavgiften for skip med lavere utslipp til luft enn IMOs krav. Grunnlag for beregning av denne blir Environmental Ship Index (ESI), utarbeidet av World Port Climate Initiative på grunnlag av en formel for utslipp av NOx, SOx og rapportering av drivhusgasser (se www.environmentalshipindex.org).
I Norge opererer Oslo og Kristiansand havn med slike ESI-rabatter på kaivederlag. Nå foreslår Kystverket den samme ordning for losberedskap. De setter en terskel på index 50 i ESI, under forutsetning av at denne er meldt inn til Kystverket før seilasen finner sted. Det er usikkert hvor mange fartøy som vil oppnå index 50, men et gassdrevet skip vil få en index rundt 90.
Kystverket har estimert en samlet miljørabatt på 7 millioner kroner for 2015. Denne rabatten må imidlertid dekkes inn ved losavgiftene.
FR har tidligere pekt på det urimelige ved at sjøtransport er brukerfinansiert i alle ledd, mens vei og jernbane nyter godt av samfunnets investeringer i infrastruktur. Hvis Stortinget mener alvor med målsetningen i NTP, må de nødvendigvis også sørge for virkemidler til å styrke sjøtransporten: Å droppe prinsippet om full brukerbetaling.
FR forventer også at losavgiftene etter hvert blir redusert når de nye forskriftene trer i kraft ved årsskiftet, med mer utstrakt bruk av farledsbevis. Innføring av miljørabatter et positivt trekk.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter