Ombyggingen kunne aldri skjedd uten NOx-fondet

Når tankskipet Bergen Viking bygges om til LNG-drift vil NOx-utslipp reduseres med 90 prosent.

Økonomi 19.11.2014 06:28
Av Susanne Rislå Andersen
– Vi kunne aldri gjort dette uten NOx-fondet.  Det er årsaken til at vi er i stand til å gjenomføre en slik ombygging, sier sier Kjell Olav Haugland, adminstrerende direktør i Bergen Tankers AS.
Rederiet har som målsetting å få flere skip over på LNG-fremdrift, og har over lengre tid hatt et prosjekt sammen med Rolls-Royce for å bygge om Bergen Viking. En ombygging medfører en 90 prosent utslippsreduksjon av NOx og 15 prosent utslippsreduksjon av CO2 i kystnære farvann.

Spleiselag som reduserer utslipp
Til dette arbeidet har Bergen Tankers fått innvilget støtte fra NOx-fondet til kostnadene for LNG ombyggingen.  Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak, og har 600 millioner kroner til årlige tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene.

Fakta

Næringslivets NOx-fond

  • Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp.
  • 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet.
  • Miljøavtalen om NOx 2011-2017 som ble undertegnet 14. des. 2010 av 15 næringsorganisasjoner og Miljøverndepartementet  utgjør rammen for arbeidet i Næringslivets NOx-fond.
  • Gir støtte til bedrifter som skal gjennomføre tiltak for å redusere NOx-utslipp.
  • 600 millioner kroner årlig tilgjengelig for støtte
  • Har behandlet nær 850 søknader om støtte

Kilde: NHO

Næringslivet sier at denne norske modellen for å redusere utslipp virker. I slutten av 2017 kan NOx-fondet være historie.
– Det er fortsatt et behov etter 2017 å få realisert prosjekter. Som en følge av EU-regelverket var fondet tidsbegrenset til ut 2017, men nå er det åpnet for at slike tiltak kan videreføres, sier Geir Høibye, spesialrådgiver i Næringslivets NOx-fond
Usikker fremtid
Nå avhenger av det av enighet med myndighetene om at NOx-fondet videreføres.
– Medlemsorganisasjonene er veldig positive til en fortsettelse, så det forutsetter en dialog med norske myndigheter som vi vil starte i 2015, sier Geir Høibye.
Frem til utløp i 2017 har NOx-fondet finansiert 90 LNG-skip. Høibye er tydelig på at det for bransjen er viktig med en avklaring om fortsettelse innen rimelig tid av hensyn til finansieringen av LNG drift etter 2018.
Penger igjen
– Det er også mulig å søke om finansiering til prosjekter de neste årene. Til nå har det vært mest nybygg, men også en god del ombygging. Nå som kravet på 0.1 prosent svovel nærmer seg, er det flere som er interessert i LNG-ombygging, sier Høibye.
I Bergen setter ombyggingen av tankskipet Bergen Viking i gang i februar 2015. I prosjektet med en totalt kostnadsramme på NOK 55 millioner har bergensrederiet også fått finansiering av Sparebank Vest.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter