Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

Pressemelding, 11.04.2014
Nr.: 42/14
Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten
– Regjeringen vil ha mer gods på sjø. Vi jobber på mange fronter, med nærskipsfartsstrategien, en ny havnestrategi, og vi har bedt Transnova se på ny drivstoffteknologi for nærskipsfarten. Med omorganiseringen av lostjenesten har vi nådd den første milepælen i regjeringens arbeid med å styrke nærskipsfartens konkurranseevne. 
Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at regjeringen i dag har lagt frem en kombinert stortingsmelding/lovproposisjon om losordningen i statsråd.
De viktigste forslagene fra regjeringen er;

  • Lostjenesten skal trekkes ut av Kystverkets nåværende regioner og legges direkte under Kystverkets hovedkontor. Det skal også bli et tydeligere skille mellom forvaltning og drift av lostjenesten.
  • Regjeringen vil konkurranseutsette tilbringertjenesten for å bedre ressursutnyttelse og få en mer kostnadseffektiv drift.
  • Regjeringen vil etablere en ny differensiert farledsbevisordning for å gi skipsfarten økte muligheter for å seile uten los. Dette sparer kostnadene til los uten at sjøsikkerheten svekkes. Den nye ordningen vil gjøre det enklere for fartøy med lav risiko å få farledsbevis, og navigatører med særskilt erfaring og kompetanse vil få flere muligheter til å få farledsbevis.
  • Regjeringen vil vurdere reduksjon av losavgiftene i de årlige budsjettene.

– Målet med omorganiseringen er en mer effektiv lostjeneste som gir lavere kostnader for nærskipsfarten. En bedre lostjeneste styrker sjøtransportens konkurranseevne, samtidig som sjøsikkerheten er godt ivaretatt under den nye organiseringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Prop. 65 L (2013-2014) Lov om losordningen (Losloven) 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter