Omsider nye losforskrifter fra 1. januar

Nye forskrifter om losplikt og bruk av farledsbevis blir innført fra årsskiftet 2014/15, i tråd med prinsippene som ble utarbeidet av et bredt sammensatt utvalg i NOU 2013:8 (”Med los på sjøsikkerhet”) og Prop 65L (2013/14).
Denne erstatter losforskriften av 1.1 2011 som ble utarbeidet internt i Kystverket og som pådrog seg allmenn kritikk fra næring og politikere.
Den nye forskriften åpner for en mer fleksibel håndtering av losplikten, hvor det legges opp til mer omfattende bruk av Farledsbevis. Likeledes blir praktiseringen av 70-meters lengdebegrensning myket vesentlig opp.
I stedet for dagens ordning blir det nå innført tre klasser av Farledsbevis:

  • Klasse 3 vil gjelde for fartøy opp til 100 meter med godkjent elektronisk kartsystem (ECDIS) og der navigatør hae godkjent kurs i bruk av systemet. Fartøyet skal heller ikke ha tungolje eller farlig/forurensende last om bord. Rederiene som bruker ordningen må ha godkjent kvalitetssikringssystem. For Farledsbevis klasse 3 vil det bli innført assessorordning, hvor utsjekk av kandidaters kompetanse gjennomføres av godkjent assessor i stedet for av Kystverket. Ordningen vil innebære en klar forenkling for godt utrustede fartøyer med kompetente navigatører.
  • Farledsbevis klasse 2 er ment å gjelde fartøy som ikke kvalifiserer for klasse 3, samt i størrelsen 100-150 meters lengde. Ordningen vil ligne dagens farledsbevisordning, men prøveregimet forenkles ved å innføre representative prøver.
  • Klasse 1 skal gi navigatører med stor erfaring fra hyppige anløp innenfor et område til å få farledsbevis med utvidete muligheter, som p føre skip over 150 meter eller i leder der skipet ellers ville blitt rammet av lokale begrensninger.

 
Utvalget forslo også at det ble lagt til rette for økt bruk av simulator i opplæring og utsjekk av farledsbeviskandidater.
FR har vært aktivt med i utvalget som har utarbeidet prinsippene for den nye ordningen, og vil nå søke å legge opp et tilbud for assessorordning for medlemsrederiene.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter