Oppdatering vedrørende rammevilkår/skatteordninger for nærskipsfarten 09.01.2020

Kystrederiene har gjennom høsten vært i møte med Skattedirektoratet og Skatt brukerdialog, samt politikere og medlemmer om rammebetingelsene våre. Spesielt refusjon av grunnavgiften for mineraloljeavgiften, tilskuddsordningen for sjøfolk, rederiskatteordningen og særfradraget til sjøfolk har blitt diskutert. Senest denne uken hadde vi møte i Finansdep med statssekretær, skattelov- og skatteøkonomisk avdeling. Det gjennomgående budskap er at ordningene er kritiske for å sikre norsk maritim sektor samt konkurransekraften i nærskipsfarten.

Når det gjelder refusjonsordningen blir det trolig en forskriftsendring med høringsprosess her, men frem til denne endringen er fartøy som bedriver avlusning, samt bløggefartøy utenfor ordningen. Vi har også fått informasjon fra Skatt at de vil se nærmere på operasjoner til flere typer fartøy ettersom de ikke driver «utelukkende transport». Her finner dere et dokument som oppsummerer saken,  med forslag til endring i forskrift som vi spille inn til Skattedirektoratet og Finansdepartementet. Det er fint om dere aktivt sprer dette i dialog med politikere og fronter forslag til forenkling som vil opprettholde konkurransekraften for hele nærskipsfarten.

Kystrederiene arbeider også videre med å  sikre at rederiskatteordningen og tilskuddsordningen for sjøfolk skal opprettholdes for alle medlemssektorer. Politikerne er orienterte om saken, og vi har fått indikasjoner på at det er noe handlingsrom. Samtidig har vi blitt sterkt advart mot å ta diskusjonen rundt dette offentlig. Spesielt gjelder det å unngå benke/dokument8-forslag i saken. Blir saken fremmet slik vil den bli nedstemt av regjeringspartiene, og vi vil miste handlingsrommet som er.

Slik sakene med prinsipputtalelsene innen utseilt distanse og refusjonsordningen fra Skatt står i dag innebærer de i teorien ingen endring av lover eller forskriftsendringer, men er tolkningsbasert. Dvs at det ikke må på høring eller behandles i Stortinget. KR har hatt en gjennomgang ift til tolkning av prisipputtalelsene og mener vi kan klare å holde flåten innenfor rederiskatt/tilskuddsordningen på eksisterende tolkning.  Vi har presentert dette i Finansdepartementet og politikere og vil fortsette med dette fremover. Vi må også uansett jobbe for endringer i rederiskatteordningen slik at vi sikrer alle sektorer i fremtiden, men jobben må gjøres på en slik måte at man unngår offentlig debatt. Dvs helst diskutere sakene i møter eller over telefon, samt ikke dele dokumenter vedrørende disse sakene. I alle fall nå.

Ift kjennskap i media frykter vi også negative overskrifter ift at våre redere ikke ønsker å betale skatt. Det må vi unngå.

Mer informasjon vedr rederiskatteordningen vil sendes ut når vi har det klart.

Setter stor pris på at dere fortsatt deler informasjon/dialog med skatt, slik at vi har oversikten.

Ta kontakt om det er spørsmål.

Med vennlig hilsen

Linn Therese Skår Hosteland– 406 17 342- linn@kystrederiene.no


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter