De maritime opplæringskontorenes rolle er sikret

Regjeringen la frem et forslag til ny opplæringslov før påske i år. Utkastet la da opp til at opplæringskontorene ikke lenger skulle inkluderes i som part i opplæringen. Ansvaret for opplæringen ville som resultat overføres til hver enkelt bedrift, noe som ville fått betydelige konsekvenser særlig for små- og mellomstore bedrifter.

Det er fire maritime opplæringskontorer i Norge i dag, og alle opplæringskontorene fyller helt sentrale roller når det kommer til rekruttering, oppfølging av lærlinger og formidling av læreplasser. Lovforslaget ville ha resultert i at det hadde blitt mer resurskrevende for bedriftene å ta inn lærlinger. Den maritime næringen er helt avhengig av læringer, og at flere ønsker å velge yrket. Hele 80% av lærekontraktene i Norge i dag er gjort med et opplæringskontor.

Kystrederiene har fulgt opp denne saken i samarbeid med de andre maritime arbeidsgiverorganisasjonene, og sendt inn skriftlig høringssvar. Regjeringspartiene har nå kommet med en ny presisering, og slår nå fast at opplæringskontor fortsatt kan være part i lærekontrakten. Kystrederiene er glade for at opplæringskontorene rolle nå er ivaretatt.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter