Orientering om voldgiftssak knyttet til forståelse av Service og flerbruks overenskomsten for sjøfolk som dykker

Kystrederiene er veldig fornøyde med at arbeidsgiversiden fikk enstemmig medhold av retten.

Bakgrunnen for tvisten med Industri Energi (IE) var at Sjømat Norge og IE signerte en «Intensjonsavtale om etablering av tariffavtale for dykkere», og det er denne avtalen som er opphavet til tvisten. Det fremgår av forklaringene at representantene fra LO og NHO som var involvert før intensjonsavtalen ble inngått, ikke kjente næringen godt.

IE forsøkte også å få til en tilsvarende avtale med Kystrederiene, uten å lykkes. Kystrederiene avviste kategorisk alle forsøk fra IE, og har hele tiden, sammen med sjømannsorganisasjonene, avvist å etablere en ny tariffavtale innen sjøfart for dette mannskapet. På den bakgrunn ble aldri Kystrederiene en direkte part i tvisten. Flere av Kystrederienes medlemmer var implisert i saken, og på den bakgrunn besluttet Kystrederiene seg for å bidra inn i tvisten.

Som den sentrale aktør i organiseringen av selskaper som opererer service- og flerbruksfartøy i havbruksnæringen, har Kystrederiene spilt en nøkkelrolle i å sikre en historisk tariffavtale innenfor sektoren. Vår kompetanse og engasjement har bidratt til å styrke arbeidsgiverne og arbeidstakernes stilling og rettigheter innenfor disse fartøystypene.
Sjømat Norge fikk etter avtale mellom NHO og LO, Kystrederienes overenskomst. Som det heter i dommens premiss 66: «Overenskomstene som ble inngått i 2018 på bakgrunn av disse intensjonsavtalene var kopier av avtalene sjømannsorganisasjonene hadde med Kystrederiene. Også omfangsbestemmelsene er likelydende. Det foreligger ikke noe informasjon rundt disse overenskomstenes tilblivelse som underbygger saksøkers forståelse.»

Slik vi forstår domspremissene, har Kystrederienes faglige bidrag vært avgjørende ved etableringen av tariffavtalen, gjennom utforming av avtalens ordlyd. Fra dommen heter det: «Etter ordlyden omfatter Overenskomsten maritimt personell som utfører dykking, og har ingen avgrensning med hensyn til ulike typer dykkeroppdrag.» Dette viser at Kystrederienes tariffmessige kompetanse ved utforming av overenskomstens ordlyd var meget god.

Maritim avdelingsleder/advokat i Kystrederiene, Kjell Hauge deltok også i forberedelser og vitnemål for domstolen. Han redegjorde for overenskomsten tilblivelse i detalj der dykking hele tiden har vært en aktivitet om bord i fartøyene, fra NOR-overenskomsten, til 2013 der det ble utarbeidet en egen dykkerprotokoll på NOR-overenskomsten, til dykking ble inntatt i Kystrederienes Service og flerbruksoverenskomst. Etter denne forklaringen konkluderer domstolen med følgende utsagn: Det foreligger ikke noe informasjon rundt disse overenskomstenes tilblivelse som underbygger saksøkers forståelse. (Saksøker er LO/IE)

Kontaktperson i Kystrederiene:
Kjell Hauge, Maritim avdelingsleder/ advokat


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter