Overføring av teknologi fra rensing av ballastvann avlusningsvann

Prosjektet WeBoat jobber for å finne en miljøvennlig metode for rensing av badebehandlingsvann fra avlusning i lakseoppdrett. Prosjektet ledes av NIVA ved Pernilla Carlsson, og deltakerne i prosjektet er Hydac, Norwegian Greentech, Phramaq, Aqua Pharma, Fraunhofer IKTS og Kystrederiene/Brønnbåteiernes Forening.

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis og Caligus elongatus) er fortsatt et stort problem i norsk og europeisk akvakultur og en trussel for villaks. Det finnes i dag en rekke biologiske, ikke-medikamentelle og medisinske behandlinger for å fjerne lakselus. Noen av de medisinske produktene administreres ved bad ombord i brønnbåter, eller direkte i merdene med hjelp av servicebåter. Dersom markedsføringstillatelsen tillater det, slippes vannet tilbake i sjøen sammen med resterende medisiner og andre avfallsprodukter. Noen av disse medisinrestene kan være skadelige for det lokale miljøet, og det er behov for en miljøvennlig løsning for å sikre en bærekraftig akvakultur i fremtiden.

WeBoat-prosjektet ønsker å utvikle en metode for fjerning og/eller nøytralisering av utvalgte lakselus-midler etter avlusing av om bord brønnbåter for å redusere utslipp av avlusnings-midler. WeBoat vil derfor overføre og optimalisere eksisterende vannbehandlings-teknologier fra ballastvann-behandling til brønnbåter som brukes til avlusing og transport av laks i akvakultur. Teknologien vil bli testet i liten skala før verifisering i stor skala.

WeBoat vil jobbe med å optimalisere dimensjonering, drift og effekt av teknologien fra ballastvann-behandling for bruk om bord brønnbåter for å oppnå en effektiv rensning av behandlingsvann med legemidler i henhold til miljøforskrifter, samtidig som energiforbruk og kostnader minimeres.

– Dette er et prosjekt som viser at næringen tar ansvar. Næringen ønsker å kutte utslippene på alle mulige måter. Vi er spente på hva vi kan få til i prosjektet, kommenterer næringspolitisk rådgiver Linn Therese Hosteland, fra Kystrederiene.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter