Overføring av teknologi fra rensing av ballastvann avlusningsvann
Bernhard Schlichter, Jörg Gerstner og Benjamin Herrling fra HYDAC Process Technology. Christiane Schuster og Nadja Steinke fra Fraunhofer Institute. Kristoffer Berge og Alice Strømmegjerde fra Norwegian Greentech. Claudia Croton fra Pharmaq. Stephanie Delacroix, Muhammad Umar og Pernilla Carlsson fra NIVA, og Linn Therese Hosteland fra Kystrederiene/Brønnbåteiernes Forening.

Overføring av teknologi fra rensing av ballastvann avlusningsvann

Prosjektet WeBoat jobber for å finne en miljøvennlig metode for rensing av badebehandlingsvann fra avlusning i lakseoppdrett. Prosjektet ledes av NIVA ved Pernilla Carlsson, og deltakerne i prosjektet er Hydac, Norwegian Greentech, Phramaq, Aqua Pharma, Fraunhofer IKTS og Kystrederiene/Brønnbåteiernes Forening.

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis og Caligus elongatus) er fortsatt et stort problem i norsk og europeisk akvakultur og en trussel for villaks. Det finnes i dag en rekke biologiske, ikke-medikamentelle og medisinske behandlinger for å fjerne lakselus. Noen av de medisinske produktene administreres ved bad ombord i brønnbåter, eller direkte i merdene med hjelp av servicebåter. Dersom markedsføringstillatelsen tillater det, slippes vannet tilbake i sjøen sammen med resterende medisiner og andre avfallsprodukter. Noen av disse medisinrestene kan være skadelige for det lokale miljøet, og det er behov for en miljøvennlig løsning for å sikre en bærekraftig akvakultur i fremtiden.

WeBoat-prosjektet ønsker å utvikle en metode for fjerning og/eller nøytralisering av utvalgte lakselus-midler etter avlusing av om bord brønnbåter for å redusere utslipp av avlusnings-midler. WeBoat vil derfor overføre og optimalisere eksisterende vannbehandlings-teknologier fra ballastvann-behandling til brønnbåter som brukes til avlusing og transport av laks i akvakultur. Teknologien vil bli testet i liten skala før verifisering i stor skala.

WeBoat vil jobbe med å optimalisere dimensjonering, drift og effekt av teknologien fra ballastvann-behandling for bruk om bord brønnbåter for å oppnå en effektiv rensning av behandlingsvann med legemidler i henhold til miljøforskrifter, samtidig som energiforbruk og kostnader minimeres.

– Dette er et prosjekt som viser at næringen tar ansvar. Næringen ønsker å kutte utslippene på alle mulige måter. Vi er spente på hva vi kan få til i prosjektet, kommenterer næringspolitisk rådgiver Linn Therese Hosteland, fra Kystrederiene.