På riktig vei

Vi er positive til at regjering lanserer flere tiltak som fremmer grønn skipsfart. Vi mener at det trengs ytterlige tilskudd for en snarlig grønn flåtefornyelse, men regjering er på riktig vei, uttaler Tor Arne Borge adm. dir. i Kystrederiene.

Regjeringen foreslår å opprette en egen låneordning under Innovasjon Norge for skip i nærskipsfart og fiskefartøy. Låneordningen vil ha en tapsavsetning på 150 millioner kroner og ramme på 300 millioner kroner.

Videre foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til til Enova med to milliarder kroner i 2020. Pengene skal brukes for å forsterke satsingen på teknologiutvikling innenfor for eksempel leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi. 

-En toppfinansieringsordning er noe Kystrederiene har spilt inn ved flere anledninger, og er et viktig element for å få til en bred flåtefornyelse i nærskipsfarten. Vi vil nå gå nærmer inn i ordningen for å se om den passer våre medlemmers behov, sier Borge.

Regjeringen foreslår også lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital.
-Dette er bra, og er et bidrag i riktig retning. Samtidig har vi nå forventinger om at Regjeringen arbeider aktivt fremover sammen med næringen for å realisere flåtefornyelsen i praksis, blant annet gjennom den varslede kondemneringsordningen for eldre skip, avslutter Borge


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter