Politisk kommunikasjon i fokus

Det er usikre tider for norsk nærskipsfart, med endringer i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) og planlagte endringer i rederiskatteordningen. Samtidig er sjøtransporten underlagt høyt avgiftsnivå sammenlignet med veitransporten, noe som gir motsatt effekt for godsoverføring fra vei til sjø, og reduserer rederienes evne til grønn omstilling.  Det siste året har drivstoffpriser økt med titalls prosent og med en økning i CO2 avgiften blir dette en krevende omstilling for mange rederier. Faren er at flere rederier må finne alternative driftsmuligheter for å kunne fortsette.

Ansvaret for blant annet kystforvaltning, maritim politikk og grønn skipsfart er også nylig flyttet over til fiskeri- og havministeren. Kystrederiene har derfor lagt til rette for tett dialog med nye statsråder og stortingsrepresentanter. En større samling mellom stortingsrepresentanter og medlemmer i Kystrederiene i desember ble dessverre utsatt grunnet korona restriksjoner, men Kystrederiene har siden hatt møter med fisker- og havminister Bjørnar Skjæran og medlemmer av relevante fagkomiteer på Stortinget. Kystrederiene gjennomfører også møter med de forskjellige partiene, hvor vi presiserer viktigheten av gode og stabile rammevilkår. Denne måneden vil vi også gjennomføre møter med andre statsråder og statssekretærer, samt den nye direktøren i Sjøfartsdirektoratet, Knut Arild Hareide.

Kystrederiene vil fortsette den tette dialogen i tiden som kommer, spesielt opp mot revidert statsbudsjett som blir lagt frem i mars. Det er da viktig at stortinget må reversere begrensingene som ble satt i nettolønnsordningen og at næringen har mulighet for å drifte bærekraftig i årene som kommer. Grønn omstilling av skipsfarten kan ikke gjennomføres om rederiene har en negativ bunnlinje!

 

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter