Politisk vedtak kan styrke norske sjøfolk

Sosialistisk Venstreparti (SV) fremmet denne uken et representantforslag på Stortinget. Forslaget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for å fase ut makstakene i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen). – SV ønsker å fjerne taket som nylig er satt på tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. De ønsker også å lovfeste og forenkle ordningen. Det SV ber om er helt kritisk for å sikre norske sjøfolk og norsk konkurranseevne, sier adm dir Tor Arne Borge i Kystrederiene.

Kystrederiene har over lengre tid vært i dialog med SV og har også formidlet den store usikkerheten i norsk nærskipsfart etter at regjeringen vedtok å svekke ordningen i statsbudsjettet i fjor. Kystrederiene har også bidratt med tallgrunnlag og forslag til forskjellige løsninger for å styrke ordningen, slik Hurdalsplattformen også har vedtatt.

-Det er veldig positivt at SV har foreslått å styrke ordningen. Regjeringen må nå fjerne taket for NOR-generelt, sier Borge.

-Det er NOR-skipene som sysselsetter norske sjøfolk og opprettholder norsk verdiskaping og arbeidsplasser i kystsamfunnene. Fartøyene er viktige for norske forsyningslinjer og norsk beredskap. Dessverre er flåten langs kysten svært konkurranseutsatt og allerede 65% av skipene langs kysten er utenlandske. Det er derfor viktig at det legges til rette for at norsk nærskipsfart kan være konkurransedyktige mot utenlandske flagg, fortsetter Borge.

Kystrederiene mener også at det er viktig at tilskuddsordningen settes på utsiden av statsbudsjettet lik dansk modell, slik at ordningen ikke trenger å reforhandles i hvert eneste statsbudsjett.

  • Liten forutsigbarhet setter arbeidsplasser i spill, og at rammevilkårene kontinuerlig er i spill gir en stor usikkerhet i næringen, noe som er svært uheldig spesielt med tanke på de store investeringene rederiene må gjøre for å gjennomføre flåtefornyelse.

Styrking av tilskuddsordningen er stadfestet i Hurdalsplatformen og Kystrederiene forventer derfor at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter SV sitt forslag med å fjerne tak i ordningen.

  • Også flere av opposisjonspartiene som KRF og FRP er for en styrking av ordningen, så her er det gode muligheter for et samlet politisk vedtak for å sikre norske sjøfolk og norsk konkurranseevne.

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter