Pressemelding: Blir landets største kystallianse

Pressemelding fra Kystrederiene og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), 3. april 2018
Havbruksnæringen og nærskipsfarten er i rivende utvikling. Samtidig er hverdagen for bedriftene preget av økte krav, mer byråkrati og endring av næringsstrukturen. Nå svarer Kystrederiene og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) ved å danne landets største kystallianse.
– Havbruksnæringens utfordringer knyttet til lus og rømningsproblematikk har gjort at servicebåtnæringen blir stadig viktigere i kyst-Norge. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Kystrederiene forener disse interessene, sier Tor Arne Borge og Robert Eriksson, administrerende direktører i henholdsvis Kystrederiene og NSL.
Representerer stor verdiskaping
Kystrederiene og NSL står for en betydelig verdiskaping langs norskekysten. Organisasjonene har til sammen nærmere 500 medlemmer som direkte sysselsetter 7000 mennesker. Til sammen står deres medlemsbedrifter for en omsetning på nærmere 40 milliarder kroner.
– Vi blir mer og mer avhengig av hverandres kompetanse. Alliansen vil derfor bidra til en kraftig utvikling av medlemstilbudet. Sammen blir vi sterkere. Det gjør oss til en tyngre aktør som i enda større grad lar oss ivareta våre medlemmers næringspolitiske interesser, sier Borge og Eriksson.
– Oppdretternes oppdrag til spesialservice er sterkt økende. Før var en god del av servicebåtene mindre fartøy under 14,99 meter, og lå derfor under grensen for sertifikat. Nå som fartøyene blir større, kreves det oftere sertifisert mannskap for å drifte dem. 300 – 400 servicefartøy eies av oppdrettere, som i økende grad driver rederivirksomhet. Det må NSL ta innover seg, og derfor er alliansen godt nytt for våre medlemmer, sier Robert Eriksson i NSL.
Eriksson legger til at NSL nå tar steget for å bli en arbeidsgiverorganisasjon. Dette innebærer at vi bereder grunnen for å bli en viktig forhandlingspart i tariffspørsmål. Samarbeidet med Kystrederiene gjør at vi kan fremstå som en helhetlig aktør også innen dette området.
– Sammen vil vi kunne skape en enklere hverdag for alle våre medlemsbedrifter uavhengig av sektor. Det vil igjen legge grunnlaget for økt verdiskaping og sysselsetting, fortsetter han.
Kystnæringens viktigste stemme
Alliansen har kompetanse på hele verdikjeden fra oppdrett til sluttkunde. I tillegg til å ivareta og støtte medlemsbedriftenes interesser og samfunnsansvar på øvrige områder.
– Alliansen vil fortsette å arbeide for stabile og forutsigbare politiske rammebetingelser for alle medlemmer i våre organisasjoner. Vi er stolte av at organisasjonene i fellesskap har et godt apparat og tradisjon for myndighetskontakt og kommunikasjon der vi arbeider for våre medlemmer og deres virksomhetsområder, sier Tor Arne Borge i Kystrederiene.
– Sammen vil vi kunne fremstå som kystnæringens viktigste premissleverandør for morgendagens rammevilkår. Vi blir kort og godt en aktør man ikke kan se bort fra, sier de to lederne.
Økte fordeler for bedriftene
Kystrederiene og NSL inngår nå et forpliktende samarbeid som også vil styrke medlemsstøtten og tilbudet i begge organisasjoner. Alliansen vil med utviklingen i sjøtransportsektoren fremstå som en sterkere part i arbeidsgiver- og tariffspørsmål.
– Vi vil gjennom etablerte avtaler og innkjøpssamarbeid også tilby medlemsbedriftene en rekke fordeler innenfor juridiske tjenester, forsikring, utstyr, med mer. Det vil igjen gi reduserte kostnader, og økt lønnsomhet for våre bedrifter, forklarer Borge og Eriksson.
Kan man se for seg en fusjon?
– Vi er to selvstendige, landsdekkende organisasjoner som ser nytten av å samarbeide tett sammen til fordel for våre medlemsbedrifter. Derfor etablerer vi alliansen. Men vi utelukker ingenting for fremtiden, selv om dette er et spørsmål som ikke er på dagsorden akkurat nå, avslutter Borge og Eriksson.
For ytterligere kommentarer ta kontakt med:
Robert Eriksson
Administrerende direktør
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)
Telefon 950 68 797
robert.eriksson@nsl.no
www.nsl.no
Tor Arne Borge
Administrerende direktør
Kystrederiene
Telefon 916 29 744
tor.arne@kystrederiene.no
www.kystrederiene.no


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter