Pressemelding – Fagre ord er ikke nok – konkrete tiltak må til

Norges Rederiforbund:

Fagre ord er ikke nok – konkrete tiltak må til

1. mar. 2012
Sjøtransporten blir stedmoderlig behandlet i fagetatenes forslag til NTP 2014-2023. Det er positivt og nødvendig at målet om å flytte mer gods fra land til sjø og bane er et ledd i NTPs nasjonale strategi, men det når det kommer til reelle og konkrete tiltak gjenspeiles ikke dette helhetlig i planforslaget.  Det er kritisk at sjøtransporten får langt høyere prioritet og større oppmerksomhet i de videre prosessene frem mot Stortingsmeldingen på NTP som kommer til neste år, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.
For å lykkes med å flytte gods fra land til sjø mener Norges Rederiforbund at følgende tre konkrete målsettinger må oppfylles.

  • Det er behov for en omfattende gjennomgang av regelverk, gebyr- og avgiftspolitikken både på land- og sjøsiden, slik at konkurranseevnen til sjøtransporten styrkes. Veitransporten har i dag fordel av at den i liten grad betaler for egen infrastruktur, sammenlignet med sjøtransporten.
  • Skip som tar laster langs kysten vår er betydelig eldre enn skip i europeisk kystfart og mange aktører i kystfarten sliter med lav lønnsomhet. Det må derfor tilrettelegges for en målrettet flåtefornyelse for å bidra til en mer effektiv, rimelig og miljøvennlig transport av last til og fra norske havner.
  • Norge mangler en helhetlig, strategisk og planmessig tilnærming til utvikling av viktige havner og godsknutepunkt. En nasjonal havnestrategi er nødvendig for å løfte sjøtransporten.

Fra å være rene trafikkterminaler og omlastningspunkter, bør en håndfull havner bli nasjonale knutepunkter hvor sjø, vei og bane møtes. Disse havnene må utvikles og oppgraderes, sier Henriksen.
Å flytte gods fra land til sjø vil bidra til å redusere antall skadde og drepte i trafikken, reduserte miljøutslipp, langt mindre slitasje og vedlikehold på veiene, samt store besparelser til næringslivet i form av reduserte køer, sier Henriksen.
Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Tanja Cecilie Østerberg, tlf 909 57 076


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter