Rederikonferansen i Ålesund

Rederikonferansen i Ålesund

Rederikonferansen arrangeres 22. september 2021 i Ålesund, og skal være en konferanse med fokus på drift og kompetansebygging. Konferansen arrangeres av rederier – for rederier. 

En viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene. Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt.

Målet er at denne konferansen blir et årlig arrangement, som kan være med å styrke samhandlingen og konkurransekraften i næringen.

Mer informasjon og påmelding.