Reduserte avgifter for sjøtransporten er viktig for klimaet!

Pressemelding fra KS Bedrift om Soria Moria II og sjøtransport:
Økt sjøtransport vil være viktig for å få til en god klimaløsning på transportsektoren. KS Bedrift ser det derfor som positivt at Soria Moria II prioriterer havner og sjøtransport gjennom en tydeligere tekst på reduserte gebyrer, og vektleggingen av å utvikle havnene til effektive knutepunkt i godstrafikken. Det er direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa, som sier dette.
At en middels stor containerbåt kan frakte like mye som 500 lastebiler på veien, viser noe av potensialet i sjøtransporten både i forhold til klimaløsningen og i forhold til trygg og sikker varetransport.
Likere konkurransevilkår mellom sjøtransport og veitransport er svært viktig om en skal få overført mer gods fra vei til sjø. Reduserte gebyr og avgifter for sjøtransporten er således et skritt i riktig retning. KS Bedrift vil bidra til en enda bedre utvikling på dette området i årene fremover.
KS Bedrift organiserer mange av de sentrale offentlige havnene i Norge. Disse havnene er sentrale i den norske transportåren for å kunne frakte varer og mennesker både lokalt/regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
For ytterligere kommentarer:
Direktør i KS Bedrift: Bjørg Ravlo Rydsaa på tlf  913 89 985
Næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift: Kjell-Olav Gammelsæter på tlf 413 05 221
Vennlig hilsen
Kjell-Olav Gammelsæter
Næringspolitisk rådgiver
KS Bedrift
Tlf 413 05 221


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter