Regjeringen svikter nærskipsflåten

Regjeringen la i dag, onsdag 7. oktober, frem forslag til statsbudsjett for 2021. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til videreføring av grunnleggende maritime rammevilkår, samt regjeringens oppfølging av tilskuddsordningen for grønn flåtefornyelse. 


Kystrederiene mener det er totalt uakseptabelt at regjeringen svekker rammevilkårene for norske sjøfolk i forslag til statsbudsjett for 2021. Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å sette et tak i nettolønnsordningen, samtidig som man fjerner tilskuddet for fraktefart utenriks, Dette er en skandale og vil ha store negative konsekvenser for den norske nærskipsflåten. Kutt i tilskuddsordningen vil gjøre det utfordrende å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip. Konsekvensen vil eventuelt også være en økende utflagging og svekkelse av det norske flagget.
Dette er svært skuffende fra regjeringen, og får alvorlige konsekvenser for mange rederier i en krevende tid, sier Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene. Ordningen har i de senere år både blitt utvidet og lovfestet for å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk. Regjeringen bygger nå dette ned og norske rederi og sjøfolk er de store taperne, sier Borge.

I forslag til statsbudsjett er det heller ikke satt av ressurser for videreføring av kondemneringsordningen, som skulle sørge for en snarlig flåtefornyelse. Mange av Kystrederienes medlemmer ønsker å investere i mer miljøvennlig skip og var positive til at de var satt av midler i revidert statsbudsjett i 2020.
At ordningen, som var lansert så sent som i september 2020, ikke blir videreført i 2021 er en direkte skam for en regjering som har bærekraftige løsninger som en av sine fanesaker, sier Borge.

Det er videre med overraskelse og skuffelse at Kystrederiene registrerer at regjeringen ikke vil oppfylle stortingsvedtaket om å starte byggingen av Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode. Et samlet næringsliv langs kysten er sjokkert over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett.
Kystrederiene anser dette som et uakseptabelt løftebrudd og forventer at regjeringspartiene finner en løsning på å bevilge oppstartsmidler til Stad skipstunnelen, sier Borge

Bevilgningene generelt sett til sjøtransport i Norge er dråpe i havet, sett opp mot andelen sjøtransport har i den totale godstransporten i Norge. Tall fra SSB og statsbudsjettet viser at bare 2% av midler til samferdsel blir bevilget til kystformål, mens sjøtransporten står for 46,5% av godstransporten i Norge.
Dette er etter vår mening total uforståelig og vi forventer at regjeringen prioriterer sjøveien som et effektiv og miljøvennlig alternativ og faktisk setter av nødvendige midler til dette, sier Tor Arne Borge.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter