Regjeringen stiller opp for grønn omstilling av maritim næring

Regjeringen har i dag lagt fram sin storsatsing for et grønt industri løft. For å fortgang på omstillingen, vil regjeringen sørge for målrettet risikoavlastning til gode prosjekter innenfor blant annet maritim næring.

Regjeringen påpeker at risikoavlastningen vil gjøre det mulig for rederier å få finansiert antatt lønnsomme investeringer uten å ta hele risikoen selv. Behovet foren statlig risikoavlastning er anslått til om lag 60 milliarder kroner fram til 2025.

  • Regjeringens veikart for grønt industri løft viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri, påpekes det i en pressemelding.

I veikartet peker regjeringen på syv innsatsområder med store vekstmuligheter: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri. Regjeringen vil legge til rette for en raskere utvikling av prosjekter innenfor disse områdene, blant annet gjennom sterkere kapital virkemidler.

  • Kystrederiene er positive til regjeringen sin satsing på en grønn omstilling i maritim næring, men presiserer at helheten av gode rammebetingelser og forutsigbarhet i næringen er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Målrettet risikoavlastning er nødvendig for at mange rederier skal ha mulighet til å kunne gjennomføre en nødvendig flåtefornyelse, kommenterer Tor Arne Borge.

Kystrederiene støtter også regjeringen sitt tiltak om å gjennomgå hele virkemiddelapparatet for å spisse innsatsen ytterligere mot grønn omstilling og bygge opp under grønt den grønne omstillingen.

  • Vi stiller oss til disposisjon og ønsker gjerne å være involvert i arbeidet som skal gjøres av regjeringen og skal resultere i en nasjonal strategi. Ett solid klima partnerskap er helt nødvendig for å nå målene om utslippskutt, sier Borge.

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter