Regjeringens maritime strategi Stø Kurs 2020 fremlagt i dag

Vi trekker spesielt frem det som gjelder nettolønnsordningen; regjeringen går inn for lovfesting av ordningen samt heving av taket.
Videre økes rammene til GIEK.

For øvrig viser vi til pressemelding fra Maritimt Forum:

Stø Kurs 2020 – offensiv maritim strategi fra regjeringen
 Maritimt Forum mener regjeringen har lagt fram en offensiv maritim strategi. Norge har en avansert og teknologitung maritim næring som kontinuerlig må videreutvikles for å hevde seg globalt, og «Stø Kurs 2020» har mange gode tiltak som gir en framtidsrettet og mer forutsigbar maritim politikk. Å satse på norsk sjøbasert kompetanse, innovasjon og å stimulere til grønnere skipsfart er en god investering i framtidig verdiskaping. Et tydeligere nordområdefokus gjenspeiler nye kommersielle muligheter der Norge må vise veg for ansvarlig og trygg bruk av sjøvegen.
Den maritime næringen i Norge har en samlet verdiskaping på nær 150 milliarder kroner og gir arbeid til over hundre tusen personer. Det er vår største eksportnæring etter olje og gass. Norske rederier står for nesten 80 % av alle bestillinger på norske verft. Til hvert skip som bestilles på et norsk verft er det ofte rundt 100 underleverandører. Det er derfor viktig med en strategisk satsing på næringen.
Hele 90 prosent av internasjonal transport går sjøvegen og det er økende etterspørsel etter avanserte offshorefartøy. Norge er en av de store aktørene internasjonalt, både i antall, i flåteverdi og når det gjelder utstyrsleverandører. Hele verden er vårt marked, med ledende aktører innen de fleste områder. Med mer forutsigbare rammebetingelser og et tydelig grønt stempel utfordres næringen til å ta nye teknologisprang i et stort og sultent internasjonalt marked, sier daglig leder Hege Solbakken.
Maritimt Forum har etterlyst en sterkere FoU- og innovasjonsstimulans rettet mot verfts- og utstyrsindustrien. En grønn handlingsplan, fokus på pilotprosjekt og satsingen på klynger vil kunne styrke norsk industri. Smart miljøteknologi og -design vil vokse globalt. Å bruke nasjonale anbud som drivkraft har vært en riktig bruk av statlig innkjøpsmakt som har gitt norsk industri et forsprang innen LNG, og framover vil kunne gi det for andre miljøvennlige løsninger, sier Solbakken.  
Forutsigbarhet og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår er fundamentet i den maritime politikken. Styrkingen av GIEK er viktig og riktig. Sjøfolks praktiske erfaring er en viktig innsatsfaktor og en god nettolønnsordning gjør det mulig å beholde slik kunnskap i Norge. Maritimt Forum er glade for signalene om en lovfesting av ordningen og heving av taket. Det gir en mer langsiktig horisont for arbeidstaker og arbeidsgiver. Maritimt Forum er fornøyde med at vi har fått fullt gjennomslag for en lovfesting av ordningen, sier Hege Solbakken. Næringen venter spent på konkretisering av heving av taket.
Maritimt Forum mener et økt fokus på fagskolene er nødvendig, og vi er positive til et kompetansesenter for arktisk kompetanse. En nettolønnsordning vil kunne bedre rekrutteringen og det må være et tydelig fokus på opplæringsstillinger i et samspill mellom næringen og myndigheter. Oppfordringen til fylkene om å kreve opplæringsstillinger i anbud er riktig veg og gå og noe Maritimt Forum har oppfordret fylkene til å innføre, avslutter Solbakken.  
For kommentarer kontakt:
Hege Solbakken, daglig leder, telefon 911 04141
 
Maritimt Forum er en stiftelse med over 750 bedrifter og organisasjoner over hele landet som medlemmer. Vi representerer hele den maritime næringsklyngen i Norge, med både arbeidsgiver- og arbeidstaker­organisasjoner, selgere og kjøpere av maritime produkter og tjenester blant våre medlemmer.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter