Regjeringspartiene på Stortinget gjør tiltakspakken bedre for den maritime industrien.

Regjeringspartiene på Stortinget gjør tiltakspakken bedre for den maritime industrien.

PRESSEMELDING
Oslo, 6. februar 2009
– En samlet maritim næring har i lengre tid tatt til orde for å øke avskrivningssatsene for maskiner til europeisk nivå. Vår begrunnelse for det har vært at så lenge våre nærmeste handelspartnere og konkurrenter i Europa opererer med høyere satser enn oss øker sannsynligheten for att investeringer heller legges der enn i Norge. Vi er glad for at Stortinget nå ser ut til å øke satsen for 2009, men vi mener dette bør gjøres på permanent basis, slik at den norske maritime næringen får likeverdige konkurransevilkår å forholde seg til også fremover, sier Jørn Prangerød daglig leder i Maritimt Forum.
– Maritimt Forum er også glad for at beløpsgrensen økes for tilbakeføring av underskudd i 2008-2009 mot eventuelt overskudd i tidligere år. Det å heve taket fra 5 til 20 millioner kroner medfører at tiltaket vil kunne virke inn også for større eksportindustribedrifter, sier Prangerød.
– Ellers er det slik at det som er særlig kritisk for den maritime næringen nå er å sikre finansiering av de kontraktene som allerede er inngått mellom rederi og verft. Her hersker fortsatt usikkerhet om Eksportfinans har anledning til å bidra i finansieringen av inngåtte kontrakter eller om de kun kan yte lån til nye. Vi forutsetter at det gis klarhet i det i forbindelse med pakken for å bedre bankenes utlånsevne som nå kommer på søndag. Den pakken blir avgjørende viktig for at inngåtte byggekontrakter ved verftene kan gjennomføres som planlagt, avslutter Prangerød.
For nærmere opplysninger/kommentarer:
Daglig leder Jørn Prangerød, Maritimt Forum, telefon 922 33 897


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter