Revidert nasjonalbudsjett 2020

«I en usikker tid med ubalanse i verden, må tiltakene for å sikre fremtidens grønne sjøtransport i Norge etableres nå», sier administrerende direktør i Kystrederiene Tor Arne Borge. «Det vil være et viktig grep for å opprettholde aktiviteten i norsk økonomi, i en samfunnskritisk maritim sektor, også på lengre sikt. Norsk nærskipsfart kan også bli enda mer konkurransedyktig og bærekraftig i fremtiden», sier Borge.

Kystrederiene ønsker regjeringsforslaget om å omdisponere 100 millioner kroner til flåtefornyelse og mer miljøvennlige skip velkommen, men mener at denne summen må mangedobles for at dette vil ha en ønsket effekt. Regjeringen foreslår å bruke 75 millioner av disse midlene til en kondemneringsordning for eldre skip i nærskipsfart. Kystrederiene registrerer at regjeringen har tatt med vårt innspill om kondemneringstilskudd, men er skuffet at det ikke har vært mulig å sette av flere midler til dette viktige vedtaket. Kystrederiene foreslår at Innovasjon Norge tildeles 250 millioner kroner for de neste 24 måneder til stimulering for kondemnering av eldre skip i nærskipsfarten. Deretter må ordningen følges opp med årlig bevilgning.

Kystrederiene er også skuffet at det bare er satt 25 millioner kroner i ekstra midler for flåtefornyelse av eldre frakteskip. Dette er bra, men Kystrederiene mener at det er nødvendig med en helhetlig satsting på grønn flåtefornyelse i Norge. En slik flåtefornyelse vil bidra til at Norge når sine klimamål, samtidig som det legges til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næring, som skaper lokale arbeidsplasser. Vår holdning er at det må gjennomføres tiltak og fornyelse der det er mulig, så snart det er mulig. Kystrederienes medlemmer har i dag flere nybyggingsprosjekter, i tillegg til ombygginger av eldre skip med moderne fremdriftssystemer for kutt i utslipp.

«En aldrende nærskipsfartsflåte er en stor utfordring for Norge på flere områder og ved å løse dette i hjemmemarkedet vil vi stå langt bedre rustet også i det internasjonale markedet», sier Tor Arne Borge. «Norge er tjent med å få eldre skip ut av sirkulasjon. I dag selges gamle fartøy, i stedet for å få dem kondemnert. Dette medfører eksport av forurensing på den ene siden og økt konkurranse i neste omgang ved at forurensende, og billige, skip kommer tilbake i norsk farvann i direkte konkurranse med fartøy innen grønn nærskipsfart», ifølge Borge.

Etablering av en statlig finansieringspakke for flåtefornyelse av lasteskip vil medføre en positiv dreining for rederier, verft, og teknologileverandører med norsk verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Slike tiltak må prioriteres og etableres snarlig dersom vi skal nå ambisjonene om reduserte klimagassutslipp, mener Kystrederiene.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter