Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for nettolønnsordningen (tilskuddordningen for sysselsetting av sjøfolk) med 190 millioner. Denne økningen skal dekke det prisregulerte lønnsøkningen, samt at antall tilskudds berettigede sjøfolk har økt det siste året.

Regjeringen foreslår videre å styrke grønn plattform med ytterligere 100 millioner kroner. Fra før er det satt av en milliard kroner til støtteordningen for grønne forsknings- og innovasjonsprosjekter, blant annet for grønn skipsfart. I tillegg bevilges det 100 millioner kroner til Norges forskningsråd for å følge opp regjeringens hydrogenstrategi. Bevilgningen skal støtte opp under utvikling og etablering av infrastruktur, herunder knutepunkt og leveransekjeder som legger til rette for kommersiell bruk av hydrogen.

Kystrederiene avventet spent om det reviderte nasjonalbudsjettet ville gi noe informasjon om endringer i rederiskatteordningen. Dessverre ble det ikke gitt noen annen informasjon enn at departementet tar sikte på å sende et forslag på høring i løpet av sommeren 2021, der det legges opp til at endringene kan tre i kraft i 2022. Kystrederiene skal selvsagt følge opp dette arbeidet tett, og sette ytterligere trykk på beslutningstakere før forslag blir sendt på høring.

«Revidert nasjonalbudsjett viser igjen at sjøtransport ikke blir vurdert som et kostnadsbesparende og miljøvennlig alternativ til veitransport. Våre innspill i forbindelse med kondemneringsordningen for nærskipsfarten og rederiskatteordningen, er ikke tatt med i dette forslaget, så vi skal fortsette å jobbe for gode og forutsigbare rammevilkår for våre medlemmer», sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter