Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Fjerning av fritaket fra CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip ble innført i statsbudsjettet i 2018, og dette har gjort LNG 25% dyrere. Det er beklagelig om dette ikke blir rettet opp i revidert statsbudsjett.

 
-Flere av våre medlemsrederier har valgt å investere i LNG for å bidra til reduserte klimagassutslipp, uttaler Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene. Denne avgiften rammer disse rederiene direkte og bidrar til å gjøre omlegging til klimavennlig skipsfart økonomisk ugunstig. Kystrederienes konjunkturrapport viser at flere av våre medlemsrederier har planer om å investere i nybygg basert på plug-in hybrid løsning (LNG og batteri).
Den innførte CO2-avgiften på LNG, vil gi opp til 500.000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten fram mot 2030, viser en ny beregning fra DNV GL. Samtidig øker driftskostnadene for de mest miljøvennlige skipene på norskekysten med 2-3 millioner kroner per år. CO2-økningen på 500.000 tonn tilsvarer omtrent den samlede CO2-reduksjonen som oppnås ved å elektrifisere hele den norske fergeflåten.
-Regjeringen viderefører ellers viktige rammevilkår som refusjonsordningen, som er svært viktig for våre medlemmer, avslutter Borge.
Viktige rammevilkår for maritim sektor videreføres
I revidert nasjonalbudsjett videreføres refusjonsordningen for sjøfolk, en ordning som er svært viktig for rederier og norske sjøfolk.
GIEK får en økning på sin byggelånsgaranti for skip med to milliarder kroner. Byggelånsgarantien, som nå utvides, er en ordning som dekker finansieringen av nybygg ved norske verft.
Den statlige etaten er en sentral partner for eksportører, deres kunder, samt norske og internasjonale forretningsbanker med kompetanse og sterke nettverk i Norge og internasjonalt.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter