Riksrevisjonen bommer på virkemiddel

Riksrevisjonen retter kritikk mot Samferdselsdepartementet for manglende overføring av stykkgods fra vei til sjø og bane. Rapporten ble lagt fram 27 februar og viser at veitransport over 300 km har hatt en økning som tilsvarer tilbakegangen for sjø og jernbane i perioden 2010-15.

 
Dersom veitransport på lange strekninger hadde vært utført på sjø eller bane ville kostnadene som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer blitt betydelig mindre.
Riksrevisjonen peker på at veitransport er blitt billigere, dels som følge av utenlandske vogntog, mens sjøtransport er rimeligere, men tar lengre tid og er mindre fleksibel. Det pekes også på at det i større grad legges til rette arealer for transportbrukere langs hovedveiene enn ved havn og sjø. Departementet anbefales å sørge for en felles strategi for å følge opp det vedtatte målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane.
Kystrederiene er forundret over at Riksrevisjonen ikke i sterkere grad innser departementets manglende virkemidler på havnesektoren, i og med at havnene er kommunalt eiet og styrt etter lokale perspektiver i motsetning til annen nasjonal infrastruktur.
Kystrederiene har pekt på løsningen. En løsning som legger opp til en Havinor-løsning på sjøsiden, hvor Kystverket som transportetat får fullmakter til å styre driften av havnene, uansett eierskap. En harmonisering av prosedyrer, avgiftsstruktur og teknisk standardisering vil kunne åpne for mer rasjonell og fleksibel havnedrift.
Det vil være en forutsetning for å lykkes med overføring av stykkgods fra vei til sjø.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter