Russlands angrep på Ukraina (oppdatert 12. april)

Russlands angrep på Ukraina (oppdatert 12. april)

Kystrederiene støtter Ukraina og dets folk og anerkjenner Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet. Russlands invasjon er ikke bare et angrep på Ukraina, men på demokratiet. Kystrederiene fordømmer Russlands krigføring mot Ukraina.

Kystrederiene følger situasjonen tett og arbeider for å minimere konsekvensene krigen har for norsk sjøfart og uskyldige parter, innenfor gjeldende sanksjoner.  Kystrederiene har jevnlig kontakt med norske myndigheter og gir fortløpende innspill til sanksjoner og oppdatering av konsekvensbildet for sjøfarten og norske rederier. Kystrederiene har vært i møter med Nærings- og fiskeriministeren og fremmet innspill særlig til sanksjonenes konsekvenser for mannskapsbytte, utbetaling av hyrer, sjøtransporten og økte energikostnader. I denne forbindelse har Kystrederiene bidratt med konkrete innspill som støtter oppunder sanksjonene og som samtidig vil kunne minimere konsekvensene for sjøfarten.

Under følger nyttig informasjon som vil være aktuell for rederi og mannskap som blir berørt av krigen og dens konsekvenser.

1) Forlengelse av gyldigheten for ukrainske sertifikater til sjøfolk

Russlands angrep på Ukraina har skapt store utfordringer for ukrainske sjøfolk. Blant annet har fornyelse av personlige sertifikater og identitetsbevis blitt en utfordring. Ukrainske myndigheter har derfor valgt å gi en generell forlengelse av gyldigheten på ukrainske sertifikater og identitetsbevis som er utstedt til sjøfolk, og som har en opprinnelig utløpsdato etter 1. mars 2022. Se sak fra Sjøfartsdirektoratet her.

Ukrainske myndigheter forlenger gyldigheten på disse sertifikatene og identitetsbevisene til 31. desember 2022.

2) Veiledning om hjemreise for sjøfolk som følge av situasjonen i Ukraina

Som følge av utviklingen i Ukraina har Paris MoU Advisory Board publisert en veiledning der de understreker viktigheten av å være fleksibel som følge av at det kan oppstå vanskeligheter når sjøfolk skal reise hjem. Paris Mou har i sin veiledning tatt hensyn til synspunktene uttrykt av «Marine Transport Workers Trade Union of Ukraine» (MTWTU). Les veiledningen her.

3) Forhøyet risiko ved anløp av russiske havner

Russland har innført forordningen nr. 311 av 9. mars om utførselsforbud av blant annet en rekke varer. Risikoen for tilbakeholdelse og konfiskering av skip tilknyttet vest-europeiske stater i russiske havner, er forhøyet. Se nyhetssak fra Sjøfartsdirektoratet her.

4) Status på sanksjoner og Kystrederienes råd til de som blir påvirket

For nærmere status på sanksjoner vises det til nyhetssak om Sanksjoner og restriktive tiltak rettet mot Russland og Hviterussland som respons på krigen i Ukraina. Se nyhetssaken her.

Kystrederiene har ellers jevnlig kontakt med norske myndigheter vedrørende situasjonen og gir fortløpende innspill til sanksjoner og oppdatering av konsekvensbildet for sjøfarten og norske rederier.

Begrensninger i fartsområder

 • Det er foreløpig ikke meldt at det er aktuelt med sanksjoner som er rettet mot russiske fartøy og anløp i norske havner. Merk at dette kan endres.
 • Sjøfartsdirektoratet har besluttet å heve sikringsnivået i den nordlige delen av Svartehavet og Azovhavet. Sikringsnivået heves til MARSEC/ISPS 3 for norskflaggede fartøy i følgende områder:
  • Nord for grensen ved koordinatene:
   44°52N 29°41E, 43°58N 31°24E, 43°24N 36°17E, 44°15N 37°41E
  • Azovhavet

Mannskap og mannskapsbytte

 • For de fartøy som enten har ukrainske statsborgere om bord gjøres det særlig oppmerksom på de psykososiale forholdene som situasjonen medfører. Et viktig tiltak vil være å sørge for at det legges til rette for at ukrainere får kontakt hjem til familie og pårørende. Det er videre viktig å være oppmerksom på potensielle utfordringer og konflikter som kan oppstå dersom mannskapet består av både russiske og ukrainske statsborgere.
 • Det presiseres at sanksjonene som er rettet mot Russland ikke retter seg mot russiske sjøfolk om bord på norske fartøy.

Reise og transport

Vær oppmerksom på at som følge av situasjonen i Ukraina er luftrommet stengt og alle flyavganger til og fra Russland kansellert. Personer som ønsker å krysse grensen over Storskog til fots, bes på forhånd om å ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk (cg.murmansk@mfa.no, tlf. +7 8152 400 300). Fra og med 15. april og inntil videre er grensen åpen for passering hver dag i tidsrommet 08.00–15.00 norsk tid (09.00–16.00 russisk tid).

Handel, bank og finans

 • Oversikt over produkter og teknologi som etter EU-sanksjoner er forbudt å handle med Russland, jf. artikkel 3 b (1) finnes i Annex X (side 132-133). Les rådsbeslutningen her.
 • Flere russiske banker er omfattet av sanksjoner tilknyttet SWIFT som medfører at man ikke får utbetalt hyrer gjennom disse. Det anbefales at mannskap som direkte blir berørt av disse sanksjonene får utbetalt hyren kontant dersom ikke annen bankforbindelse kan benyttes. Vi anbefaler at dere tar kontakt med deres bank for nærmere avklaring og konkret rådgivning.

Hvis du skal ha med deg valuta tilsvarende mer enn 25 000 kroner til eller fra Norge, må du melde ifra til Tolletaten. Dette er gratis og gjøres ved å fylle ut deklarasjonsskjema som leveres til tollkontoret i forbindelse med reisen.

Nyttige lenker med informasjon

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar – regjeringen.no

Bedrifter som har spørsmål, kan stille disse til Utenriksdepartementet på tlf 23951515 ( åpen kl. 10-14 på hverdager) eller på sanksjoner@mfa.no. Spørsmål vil bli besvart så raskt og så klart som mulig.

For henvendelser tilknyttet sanksjoner kan Arvid Aalvik kontaktes på tlf. 909 10 511 eller arvid@kystrederiene.no