Samarbeid om strategi for nærskipsfart

Pressemelding, 07.02.2012
Nr.: 12/2012
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET
Samarbeid om strategi for nærskipsfart

Statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Trond Giske inviterer til et samarbeid om en bredt forankret nærskipsfartsstrategi, der både myndigheter, havner, transportører, rederier og vareeiere bidrar. Målet er at mer gods skal fraktes sjøveien.
Regjeringen vil stimulere til vekst i sjøtransporten. Målsettingen i er at norsk nærskipsfart skal bli et mer miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten slik at mer gods kan fraktes med skip. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen setter derfor i gang arbeidet med å lage en strategi for nærskipsfarten innenfor rammen av Nasjonal Transportplan. Aktører og organisasjoner inviteres til en møteserie om temaet i løpet av våren 2012.
– Sjøtransport er en viktig og velfungerende del av det norske transportsystemet. Likevel bør mer gods gå sjøveien for at vi skal nå målene om bedre framkommelighet, økt sikkerhet og mindre miljøskadelige utslipp i transportsektoren. Skal vi få til dette, må alle med ansvar stille opp, sa Berg-Hansen da hun lanserte arbeidet med strategiplanene sammen med Giske på Haugesundkonferansen i dag.
– En bredt forankret nærskipsfartsstrategi må utarbeides med målsetting om å styrke konkurranseevnen for sjøtransporten ved bedre framkommelighet på vei og reduserte avstandskostnader. I tillegg vil økt sjøtransport redusere miljøskadelige virkninger av transport. Dette er i tråd med målsettingen i regjeringens maritime strategi, sier Giske.
– Regjeringen alene kan ikke styrke sjøtransporten så mye som vi alle ønsker. Skal vi lykkes, må flere dra sammen – i samme retning. Staten sitter på viktige deler av virkemidlene. Vi skal gjøre vårt, men vi håper at også alle andre med ansvar stiller opp. Regionale og lokale myndigheter, havner, rederier, transportbedrifter og vareeiere. Alle må bidra aktivt innenfor sine ansvarsområder for at vi skal lykkes, og vurdere nye tiltak og virkemidler for å bygge opp om sjøtransport som en del av logistikkjeden, sier Berg-Hansen.
For å få tak i de godsvolumene som i første omgang kan overføres fra lastebilene, vil fiskeri- og kystministeren invitere sentrale aktører i samferdselssektoren til et samarbeid, slik at det i fellesskap kan utformes en bredt forankret nærskipsfartsstrategi.
Den økonomiske rammen til maritim infrastruktur i Nasjonal Transportplan 2010-2019 er økt med 77 prosent sammenliknet med forrige transportplan. I oppfølgingen av Nasjonal Transportplan 2010-2019 er gebyr- og avgiftsnivået for sjøtransporten redusert med nærmere 90 millioner kroner på tre år, og regjeringen vurderer ytterligere reduksjon av avgiftsnivået.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter