Samferdselsminister: Vil se på avgiftsstrukturen

Under et seminar 27.november i Norges Rederiforbund gikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inn for bedre regulering av transportpolitikken og herunder en gjennomgang av avgiftsstrukturen.
Han bekreftet også at NTP med strategiplanen ”Mer gods på sjø” ligger fast, i likhet med Stoltenbergs utlovete 3 milliarder kroner i tiltak for å styrke sjøtransporten. Også innføring av nye effektive losforskrifter har høy prioritet.
 
Den nye regjeringen tilkjennegir gode intensjoner i transportpolitikken. Dette skjer også mot en bakgrunn av utfordringer i veitransporten i form av utenlandske vogntog med tvilsom kompetanse og utstyr for norske vinterveier.
Fra næringens side er det en erkjennelse av at det ikke er enkeltsaker, men et sett av virkemidler som må til for å snu utviklingen og realisere de politiske mål om mer gods på sjø. 
Fra FR og Sjøtransportalliansen er menyen slik:

  •                Endring i avgifts- og gebyrregimet, spesielt knyttet til lostjeneste, havneanløp og omlasting
  •                Kostnadskutt i havnene, effektivisering av havner og terminaler som ledd i transportkjede og transportstruktur
  •                Helhetlig havnestrategi for effektive knutepunkt, eierskap og drift, integrasjon i vei/jernbanenett
  •                Effektiv lostjeneste ved utstrakt bruk av farledsbevis
  •                Sjøtransportens infrastruktur (havner, farleder, trafikksentraler) må oppgraderes og settes inn i en nasjonal struktur
  •                Tilskuddsordning for godsoverføring
  •                Målrettede tiltak for flåtefornyelse ved midlertidig vrakpantordning og åpning for finansiering fra Eksportkreditt Norge og GIEK.

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter