Samfunnsbidrag fra våre medlemmer

Kystrederienes medlemmer er små og mellomstore bedrifter som driver forretningsvirksomhet innen transport og tjenester over en bred sektor av kystnæringer, anlegg og industri. De inngår alle på forskjellig måte i kundenes verdikjede og verdiskapning.
Til å utføre slike funksjoner har medlemsbedriftene investert i kunnskap og materiell for å møte kundenes behov i henhold til myndighetenes forskrifter. En viktig faktor er medarbeidere med kunnskap og kompetanse innen sine fagområder. De rundt 2500 ansatte kommer primært fra kyststrøkene og er ansatt på norske betingelser. Mange av rederiene har også sett betydningen av å tilby praksisplasser og kadettstillinger. Kystrederienes medlemmer står i dag for 20 prosent av opplæringsplassene i maritim utdanning.
Innen sjøtransport står våre medlemsrederier for rundt regnet 10 millioner tonn bulkvarer, 3,5 millioner tonn stykkgods, nær 2 millioner tonn fiskefôr og 3 millioner tonn oljer. Det meste av dette er store volumer over lengre avstander som det er naturlig å føre sjøveien. Med moderne skip og utstyr ser vi her en rasjonell og miljø-økonomisk virksomhet med lavt utslipp per tonn og høy sikkerhet.
Konkurranseflaten mot veitransport ligger først og fremst innen stykkgods. Mye av dette er for eksempel byggematerialer i enheter og på paller som alternativt kunne g.tt med vogntog. Hvis vi tenker at halvparten av vår stykkgodsmengde i stedet skulle gått på vei, ville dette (cirka 1,850 mill. tonn) utgjøre 35–45 000 vogntog på norske veier over lengre avstander.
Distribusjonen av bensin og jetpetroleum fra raffineri til tankanlegg og flyplasser ved hjelp av tankskip er dessuten med å redusere potensialet for ulykker med farlig last på vei. På nasjonalt plan ville større bruk av sjøtransport av farlig last bidratt til høyere samfunnssikkerhet.
I sum står sjøtransporten og Kystrederienes medlemmer for:

  • sysselsetting, opplæring og verdiskapning
  • betydelig bidrag til kundenes verdiskapning
  • transport av gods med lavere utslipp per tonn enn alternative transportformer
  • bidrag til reduksjon i utslipp, trafikkbelastning, skader
  • med et betydelig potensiale for ytterligere kutt i utslipp og miljøbelastning

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter