Sanksjoner og restriktive tiltak rettet mot Russland og Hviterussland som respons på krigen i Ukraina

Den totale pakken av tiltak som er vedtatt av EU er svært omfattende, og vi har forståelse for at tiltakene reiser mange spørsmål og vil ha konsekvenser for norske borgere, næringsinteresser og investeringer. Vi viser til regjeringens nettsider og rekken av spørsmål og svar som er publisert her: Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – regjeringen.no.

Norge har sluttet politisk opp om EUs tiltak, og fredag 18. mars ble de forsterkede tiltakene innført i norsk rett. Se pressemeldingen om dette her.

Den oppdaterte forskriften (Ukraina-forskriften) er nå å finne i Lovdata.

Se også nettsidene om eksportkontroll for mer informasjon om eksport av varer, teknologi og tjenester.

Vi i Kystrederiene minner om at alle norske aktører må sette seg godt inn i regelverket, herunder hvilke forbud som gjelder, hvilke leveranser som krever tillatelse av Utenriksdepartementet før eksport og hvilke utenlandske aktører det ikke er tillatt å handle med. Utenriksdepartementet har vært tydelig på at de forventer at alle gjøre egne vurderinger knyttet til regelverket og søker ekstern juridisk bistand ved behov. UD vil ikke kunne gi konkret juridisk rådgivning, men vil bistå med å svare på generelle spørsmål der det er tvil om hvordan regelverket skal tolkes. Her vil også Kystrederiene kunne bistå, men vi oppfordrer til å undersøke med Utenriksdepartementet i første omgang.

Utenriksdepartementets servicetjeneste for næringslivet: 23 95 15 15 / sanksjoner@mfa.no

Dersom du ønsker å søke om tillatelser eller unntak i tråd med forskriftens bestemmelser, bes det om at du benytter Utenriksdepartementets søknadsportal E-lisens.

Vi viser også til Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar – regjeringen.no for mer informasjon.

Nye sanksjonspakker og ytterligere innstramminger diskuteres av regjeringen. Disse vil implementeres i Ukrainaforskriften eller eksportkontrollforskriften. Det er derfor viktig at alle næringsdrivende setter seg inn i denne for å vurdere sin næringsvirksomhet opp mot restriksjoner og restriktive tiltak.

Virksomhetens ansvar

 • Sette seg godt inn i regelverket.
 • Gjøre nødvendige undersøkelser – risikoanalyse og undersøkelse av medkontrahenter.
 • Søke ekstern hjelp om nødvendig.

  Spørsmål å stille seg

 • Er frysbestemmelser relevante?
  • Er medkontrahenten listeført?
  • Analysere samarbeidspartenes eierforhold.
 • Hvilket produkt eksporterer jeg? Er produktet omfattet av sanksjonene?
  • Er produktet oppført i vedlegg I eller II til eksportkontrollforskriften, eller vedlegg II, IV, IX, XI eller XVI til Ukraina-forskriften?
  • Forbudsbestemmelsene i Ukraina-forskriften gjelder eksport «til bruk i Russland.» Det vil være forbudt å eksportere en listeført vare via et annet land for endelig sluttbruk i Russland.
 • Bankforbindelser – kan og vil min bank medvirke til transaksjonen?
  • Ta kontakt med din bankforbindelse for konkret rådgivning dersom sanksjonene medfører at hyreutbetaling ikke lar seg gjennomføre. Kystrederiene har fått tips om at MarTrust tilbyr betalingsløsninger som kan avhjelpe.

   Spørsmål å stille seg – Kommer unntaksbestemmelser til anvendelse?

 • Gjelder det unntaksbestemmelser for min eksport?
  • Eksport til visse formål, herunder humanitære og medisinske.
 • Andre begrensede unntak.
  • Kontrakter inngått før tiltakene tredde i kraft.
  • Oppfyllelse innen en viss frist (varierer i de ulike bestemmelsene).
  • NB! Det gjelder visse tillatelses- og notifikasjonskrav i forbindelse med bruk av flere av unntakene.

Se ellers veiledning om frysbestemmelser som er utarbeidet av Utenriksdepartementet og Finanstilsynet. Dokumentet er laget for å veilede finansforetak og andre rapporteringspliktige etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven).

Kontaktperson i Kystrederiene er Arvid Aalvik, arvid@kystrederiene.no / 909 10 511.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter